Skip to the main content

Twee nieuwe leden Raad van Toezicht voor Nictiz

Maarten Klomp (huisarts) en Mirjam van Velthuizen (lid raad van bestuur UMC Utrecht) zijn toegevoegd aan de Raad van Toezicht van Nictiz. Met deze twee nieuwe leden krijgt Nictiz versterking op het vlak van kennis en expertise in de eerste en in de tweede lijn.

Maarten Klomp is naast huisarts al vele jaren bestuurder van eerstelijns zorgorganisaties zowel regionaal als landelijk. Van 2008 tot eind 2017 was hij medisch directeur van zorggroep DOH waar hij zorgprogramma’s heeft opgezet voor mensen met diabetes, hart- en vaatziekten, astma en COPD, GGZ-problemen en voor kwetsbare ouderen. Vanaf de oprichting in 2014 is hij ook bestuurder van InEen, de landelijke branchevereniging van eerstelijns zorgorganisaties. Hij was onder meer betrokken bij de totstandkoming van het Bestuurlijk Akkoord Eerste Lijn dat het ministerie van VWS sloot met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Van 2002 tot 2009 werkte Maarten Klomp als adjunct hoofd op de huisartsopleiding van het UMC Radboud. Voor zijn uitzonderlijke inzet voor de zorg is hij gedecoreerd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Maarten Klomp:
Mijn belangstelling voor e-health en ICT is vooral gegroeid in de periode dat ik werkzaam was bij zorggroep DOH. Als innovatieve zorggroep maakten we daar veel en vaak kennis met de nieuwe mogelijkheden van digitale zorg. Ook in mijn eigen praktijk pas ik deze al vele jaren toe. Tenslotte maakt informatisering onderdeel van mijn portefeuille in het bestuur van InEen en vooral langs die weg heb ik Nictiz leren kennen. In de Raad van Toezicht van Nictiz kan ik mijn kennis en ervaring uit de huisartsenpraktijk en de eerstelijn inbrengen. Ik denk dat zowel mijn praktijkervaring als mijn kennis over de bestuurlijke verhoudingen in de eerstelijn kunnen helpen in de discussies over de rol van Nictiz bij de verdere ontwikkeling van e-health en de informatisering van de zorg.’

Mirjam van Velthuizen is sinds 15 oktober 2013 lid van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. Zij heeft de domeinen Bedrijfsvoering, Financiën, Digitalisering, IT, Duurzaamheid, Huisvesting en een aantal divisies in haar portefeuille. In 2000 trad zij in dienst bij het UMC Utrecht. Hier bekleedde zij gedurende tien jaar verschillende leidinggevende functies. Voordat zij in 2013 toetrad tot de Raad van Bestuur van UMC Utrecht was zij vanaf 2010 lid van de Raad van Bestuur bij Rivas Zorggroep met als aandachtsgebied het Beatrixziekenhuis. Mirjam studeerde Beleid & Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van 1996-1999 werkte zij als extern organisatieadviseur bij adviesbureau Inter-Orga bv.

Mirjam van Velthuizen:
‘De digitalisering van de zorg is onlosmakelijk verbonden met de zorg van vandaag maar meer nog met de zorg voor morgen. E-consulten, e-health-applicaties en andere vormen van digitale toegang tot zorg bieden patiënten zorg op maat, eenvoudig én in hun eigen omgeving. Deze ontwikkelingen zijn relevant voor alle inwoners van Nederland en samen met Nictiz en zorginstellingen zet ik mij in voor de zorg van morgen door veilige digitalisering van de zorg.’

Met de overige leden Peter van Lieshout (voorzitter), Marjolein ten Kroode (tot 1 juni 2018), Wout Adema en Hanny Kemna beschikt Nictiz over een voltallige en veelzijdige Raad van Toezicht.

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met Clementine van Stiphout, manager communicatie Nictiz via 06 28296520.

Ga naar boven

Volg ons