Skip to the main content

Uitbreiding Amigo! met verwijsbericht van meldkamer en SEH naar (waarnemend) huisarts

De stappen voor deze digitale uitwisseling zijn nu beschikbaar

Hoe kan de huisarts het triageverslag van de verpleegkundig meldkamercentralist ontvangen? Wat moet gedaan worden om deze informatie digitaal uit te wisselen? Amigo! bevat nu ook handvatten voor de stappen die nodig zijn voor de implementatie van het verwijsbericht van de meldkamer en de SEH naar de huisarts en huisartsenpost.

Amigo!, het kennisplatform van Nictiz, ondersteunt zorgaanbieders bij het realiseren van digitale informatie-uitwisseling. Voor de acute zorg bevat Amigo! al stappen voor bijvoorbeeld de ambulanceoverdracht naar de spoedeisende hulp (SEH). Dit online kennisplatform is nu uitgebreid met praktische informatie voor de implementatie van het verwijsbericht van de meldkamer en de SEH naar de huisarts en HAP. Met het ontvangen van dit verwijsbericht is de (waarnemend) huisarts volledig op de hoogte en kan de zorg voortzetten. Zo helpt Amigo! zorgaanbieders met het realiseren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling voor betere patiëntenzorg.

Verwijsbericht

Het verwijsbericht van de meldkamer of van de SEH naar de huisarts en waarnemend huisarts bevat de volgende gegevens:

  • persoonsgegevens van de patiënt
  • gegevens over de bestemming waar de patiënt naar toe gaat
  • gegevens over de verwijzer
  • toelichtingen, zoals aanvullende gegevens uit het contact met de patiënt
    • de urgentiecode, de verwijsreden en het verwachte specialisme

Hoe het werkt

Nictiz biedt in Amigo! de stappen die nodig zijn voor het implementeren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling stapsgewijs aan. Alles wat informatie-uitwisseling in de organisatie raakt zoals organisatiebeleid, zorgprocessen, informatie, applicatie en de IT-infrastructuur is te vinden in het stappenplan. Een zorgaanbieder kan met deze acties een plan van aanpak maken dat past binnen zijn zorgorganisatie.

Next step in Amigo!

Nictiz werkt continu aan Amigo!, nieuwe informatie komt in fasen online. Naast handvatten bij de implementatie van informatiestandaarden uit diverse zorgdomeinen, zal er ook andere informatie op Amigo! te vinden zijn. De ambitie van Nictiz is om via Amigo! uiteindelijk op laagdrempelige en toegankelijke wijze het gehele zorgveld met kennis te ondersteunen bij de implementatie en het gebruik van informatie-uitwisseling.

Met spoed beschikbaar

Met spoed beschikbaar is een programma van de branche-, patiënten- en beroepsorganisaties in de acute zorg. Het programma helpt de spoedzorg in het realiseren en versnellen van digitale informatie-uitwisseling. Ook hiervoor is Amigo! een handig hulpmiddel. Samen met VZVZ ondersteunen wij het programma. https://metspoedbeschikbaar.nl/.

Ga naar boven

Volg ons