Skip to the main content

Uitbreiding Nederlandse Labcodeset: nog meer laboratoriumgegevens eenduidig uitwisselbaar

Elke dag vinden op grote schaal laboratoriumonderzoeken plaats. Denk aan onderzoeken in lichaamsmaterialen, infecties, geneesmiddelenspiegels of resistentiepatronen. De Nederlandse Labcodeset maakt het mogelijk dergelijke aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek uniform uit te wisselen. Bijvoorbeeld tussen laboratoriumspecialisten voor de bestrijding van infectieziekten en voor epidemiologisch onderzoek. Dit komt onder andere het hergebruik van gegevens en de efficiëntie ten goede.

Na de eerste versie in mei 2019 is nu de tweede versie van de Nederlandse Labcodeset beschikbaar. Met deze publicatie wordt het aantal beschikbare laboratoriumbepalingen (labcodes) in de set uitgebreid van ruim 5.000 naar 5.768. Deze bepalingen zijn gecodeerd met LOINC-concepten die verrijkt zijn met Nederlandse vertalingen, UCUM-eenheden voor kwantitatieve bepalingen en SNOMED-uitkomstlijsten voor kwalitatieve uitkomsten. Met deze labcodes kunnen laboratoriumspecialisten elkaar beter begrijpen en gegevens in hun informatiesystemen verwerken tot betekenisvolle informatie. Nauwelijks zonder omrekenen of omcoderen.

Ook nieuw is de ondersteuning voor het gebruik van zogenaamde panels. Met een panel kan met één code in één keer een verzameling van testen worden aangevraagd die bij elkaar horen. Dat scheelt een hoop uitzoekwerk. Neem bijvoorbeeld het panel SARS coronavirus 2 RNA. Er zijn meerdere verschillende methodes om te testen op COVID-19 en dat kan per laboratorium verschillen. Dankzij het panel kun je met één code bij elk lab een COVID-19-bepaling aanvragen, ongeacht welke bepaling in het betreffende lab uitgevoerd wordt.

U kunt de Nederlandse Labcodeset verkennen in onze browser en in de lijst. Om de labcodeset te downloaden en te gebruiken, heeft u een SNOMED-licentie nodig. Op www.nictiz.nl/licenties-en-downloads leest u waar u lijst van SNOMED-releases kunt vinden.

Webinar: Eenheid van Taal in het laboratorium

Op donderdag 29-10-2020 organiseerde Nictiz in samenwerking met het RIVM het webinar Eenheid van Taal in het laboratorium. Daarin werd uitvoerig behandeld hoe in de laboratoria Eenheid van Taal wordt bereikt, met behulp van de Nederlandse Labcodeset. Hieronder kun je dit webinar terugkijken.

 

Ga naar boven

Volg ons