Skip to the main content

Unieke samenwerking tussen standaardisatieorganisaties in Nederland

​De samenwerking Standards Developing Organisations Nederland voor de informatievoorziening in de Nederlandse zorg (SDO-NL) heeft zich uitgebreid met twee nieuwe leden. Hiermee zijn nu zeven standaardisatieorganisaties die in Nederland actief zijn binnen de zorgsector aangesloten bij deze bestuurlijke samenwerking. SDO-NL heeft de ambitie om een grote bijdrage te leveren aan optimalisatie van gezondheid en zorg door betere informatie voor patiënt en professional.

Gezien de complexiteit van de zorg en de diversiteit waarmee ICT daarin ondersteunend kan zijn, is op veel niveaus en in veel sectoren standaardisatie nodig. Het is dan ook logisch en onvermijdelijk dat in Nederland verschillende standaardisatieorganisaties actief zijn.

Samen voelen GS1 Nederland, HL7 Nederland, IHE Nederland, NEN, Nictiz, RIVM en SNOMED NRC zich verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve inzet van ICT in de zorg in Nederland, waarvoor een consistente toepassing van standaarden onontbeerlijk is. In 2013 is het initiatief genomen tot een bestuurlijke samenwerking onder de naam SDO-NL. Anno 2017 hebben ook GS1 Nederland en RIVM zich officieel bij deze samenwerking aangesloten. Op 11 januari 2018 bij de nieuwjaarsreceptie van Nictiz is het nieuwe convenant door alle partijen ondertekend.

‘Hedde van der Lugt, manager standaardisatie en implementatie, Nictiz: ‘Nergens ter wereld vindt er zo’n brede afstemming plaats tussen standaardisatieorganisaties in de zorg. Door deze unieke samenwerking is er in Nederland overeenstemming over de visie en strategie van de ontwikkeling van standaarden. Er wordt een gezamenlijke koers gevaren, waarbij kennis en producten van elkaar worden gebruikt.’ 

Betrokken  partijen:  
GS1 Nederland, een onafhankelijke not-for-profit organisatie die internationale uniforme standaarden ontwikkelt en beheert voor de identificatie, het vastleggen en delen van gegevens. Met GS1 standaarden kan de zorgketen voldoen aan (inter)nationale wetgevingen, de patiëntveiligheid verhogen en kosten in de sector verlagen.

HL7 Nederland, een stichting die als nationale affiliatie van HL7 International tot doel heeft om de ontwikkeling, het beheer en de ondersteuning van de HL7 familie van standaarden specifiek voor de Nederlandse zorg te ondersteunen en promoten.

IHE Nederland, een stichting als nationale affiliatie van IHE International tot doel heeft om het internationale IHE-raamwerk te promoten en ondersteunen in Nederland ten behoeve van een efficiënt zorgproces en een optimale medische zorg.

NEN, een stichting die tot doel heeft om NEN- en HKZ normen voor en met de zorgmarkt te ontwikkelen, te publiceren en te beheren. Internationale afstemming vindt plaats binnen CEN- en ISO verband. Via NEN kan elke belanghebbende uit het zorgveld invloed uitoefenen op het maken van nationale en internationale afspraken.

Nictiz is het expertisecentrum e-health. In de hedendaagse gezondheidszorg is informatie uitwisselen cruciaal voor samenwerking en kwaliteitsborging. Nictiz helpt de partijen in het zorgveld om de verbindingen mogelijk te maken. Ook ontwikkelen en beheren we informatiestandaarden en adviseren we over de implementatie ervan in de dagelijkse zorgpraktijk. Zo draagt Nictiz bij aan een betere gezondheid door betere informatie.

RIVM, als agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voorziet overheid en samenleving van betrouwbare, onafhankelijke kennis op het gebied van (volks)gezondheid en milieu. Het RIVM beheert namens VWS de WHO gezondheidsclassificaties voor het Nederlandse taalgebied, in de rol van WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications.

SNOMED NRC is de Nederlandse affiliatie van SNOMED International. Deze rol wordt ingevuld door Nictiz in opdracht van het Ministerie van VWS. SNOMED CT is een internationaal medisch terminologiestelsel, gemaakt door zorgverleners en is primair bedoeld voor zorgverleners en onderzoekers. Het NRC is o.a. verantwoordelijk voor het in het Nederlands beschikbaar maken van deze terminologie.

Ga naar boven

Volg ons