Skip to the main content

Verbeter informatie-uitwisseling in GGZ met bestaande standaarden

Het belang van informatie-uitwisseling in de GGZ neemt toe. De GGZ-sector maakt veelvuldig gebruik van veel verschillende e-health-toepassingen, maar dit leidt vaak tot meer administratieve handelingen doordat een koppeling met het patiëntdossier regelmatig ontbreekt. Daarnaast draagt betere informatie-uitwisseling bij aan het verkrijgen van een volledig beeld van de patiënt. Deze uitwisseling is nu vaak nog gebrekkig. Verbetering is op korte termijn mogelijk door gebruik te maken van bestaande informatiestandaarden, zoals voor medicatieveiligheid. Dit concludeert Nictiz op basis van een onderzoek naar informatie-uitwisseling in de GGZ.

Nictiz is regelmatig gevraagd om mee te denken over een visie op informatie-uitwisseling in de GGZ-sector. Om een concrete bijdrage te leveren, heeft Nictiz samen met de GGZ-instellingen Rivierduinen, Arkin, GGZ Oost-Brabant en Parnassia Groep een (technische) marktanalyse gemaakt. In deze analyse zijn zowel sectorale issues, stakeholders als informatiestromen in kaart gebracht. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen zijn beschreven in het rapport “informatie-uitwisseling in de GGZ-sector”. Nictiz ziet een aantal mogelijkheden om de informatie-uitwisseling op korte termijn te verbeteren.

​’Goed dat er nu overzicht is! Hiermee kunnen we als sector prioriteren en keuzes maken om onze verantwoordelijkheid in de keten verder op te pakken,” Merijn van der Zalm, directeur ICT, GGZ Oost Brabant.’

Direct verbeteren drie informatiestromen

Op dit moment ontbreken in de GGZ-sector landelijke beleidskaders en standaarden voor een goede informatie-uitwisseling. Hierdoor wordt behandelinformatie en/of informatie over diagnoses vaak nog ongestructureerd vastgelegd. Dit betekent een lage mate van uitwisselbaarheid van patiëntinformatie en een hoge administratieve last voor de zorgverlener. Uit het onderzoek komt naar voren dat met name de uitwisseling tussen GGZ-instellingen onderling, tussen GGZ-instelling en e-health-toepassingen en tussen GGZ-instelling en gemeenten snel verbetering behoeven.

Tijdwinst door hergebruik bestaande standaarden

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek luidt dat door hergebruik van bestaande standaarden uit de zorgsector op korte termijn winst te behalen valt in de verbetering van de informatie-uitwisseling in de GGZ-sector. Zo is het ontwikkelen van nieuwe standaarden op dit moment niet nodig omdat implementatie van bestaande standaarden mogelijk is, zoals voor verpleegkundige overdracht, laboratoria en medicatieveiligheid. Ook een gedeelte van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) is geschikt voor gebruik in de GGZ.

Samen aan de slag

Implementatie van bestaande standaarden en een analyse van gegevens die specifiek van toepassing zijn op de GGZ-sector, vormen het beginpunt van gestructureerde gegevensuitwisseling. Om dit proces in gang te zetten, organiseert Nictiz op 14 december een bijeenkomst voor GGZ-instellingen en leveranciers van EPD’s en/of e-health toepassingen. Wilt u aan de slag met betere informatie-uitwisseling in de GGZ-sector en hierbij aanwezig zijn? Meld u dan gelijk aan.

Meer informatie

Lees voor meer informatie het volledige onderzoeksrapport naar de informatie-uitwisseling in de GGZ-sector en/of neem contact op met Lisanne van der Molen.​

Ga naar boven

Volg ons