Skip to the main content

Vernieuwd: nationale classificatie contra indicaties voorzorgen voor medicatiebewaking

De Nationale Classificatie Contra-Indicaties/voorzorgen (NCI-lijst) helpt zorgverleners in ‘dezelfde taal’ contra-indicaties uit te wisselen, waardoor patiënten een medicatietherapie op maat krijgen.

De NCI-lijst voor 2017 is aangepast. Contra-indicaties zijn aandoeningen of kenmerken van patiënten waarbij bepaalde geneesmiddelen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden toegepast mogen worden. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners over de meest actuele contra-indicaties van patiënten beschikken om het risico op complicaties en/of verdere achteruitgang te voorkomen. De NCI-lijst ondersteunt voorschrijvers en apothekers bij het bepalen van de juiste geneesmiddeltherapie.

​Aanpassingen

In de lijst zijn negen contra-indicaties toegevoegd, waarvan vier kunnen worden gebruikt om vast te leggen dat de patiënt geen afwijkend genotype heeft. De overige 5 contra-indicaties zijn wel bedoeld voor medicatiebewaking.  Zo verhoogt het genotype ‘HLA-B*1502-positief’ het risico op een afweerreactie tegen het geneesmiddel carbamazepine en beïnvloedt het genotype ‘MTHFR 677TT’ het foliumzuurmetabolisme.

De contra-indicaties Levercirrose (gedecompenseerd) en Levercirrose (nog niet gedecompenseerd) zijn samengevoegd tot één contra-indicatie Levercirrose. Voor de bewaking op levercirrose als contra-indicatie is de Child-Pugh-classificatie bepalend. Deze classificatie geeft de ernst van de levercirrose aan. Doordat de Child-Pugh-classificatie niet aansluit bij het onderscheid tussen gedecompenseerd en nog niet gedecompenseerd zijn ze tot één contra-indicatie samengevoegd.

​De omschrijving van contra-indicatie Endometriumcarcinoom is aangepast. Deze contra-indicatie geldt voor vrouwen die een baarmoedersparendebehandeling hebben ondergaan.

Communiceren in ‘dezelfde taal’

Zorgverleners wisselen steeds meer gegevens uit met elkaar. Omdat ze verschillende codestelsels gebruiken om contra-indicaties vast te leggen, is er één NCI-lijst ontwikkeld. Deze ondersteunt softwareleveranciers bij het ‘vertalen’ van codes uit verschillende stelsels, zodat de informatie overal eenduidig is.

​Samenwerking

De NCI-lijst is tot stand gekomen in samenwerking tussen Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Stichting Health Base (SHB), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Nictiz.

​Meer informatie

U vindt de NCI-lijst in het terminologiecentrum van Nictiz. Het doel van dit centrum is het inzicht in en juist gebruik van terminologie- en codestelsels te bevorderen. Neem voor meer informatie over de lijst contact op met Gert Koelewijn via e-mail of twitter.

Ga naar boven

Volg ons