Skip to the main content

Vervolgsessie Machtigen: factsheet pilot ‘ouderlijk gezag in de zorg’ 

Donderdag 13 juni heeft er een vervolgbijeenkomst over machtigen in de zorg plaatsgevonden. Vertegenwoordigers van zorgdienstverleners, Zorgverzekeraars Nederland en softwareleveranciers waren hierbij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst vertelden medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) over de visie op digitaal machtigen in de zorg en werd de routeringsvoorziening (TVS) toegelicht. Ook werd de factsheet ‘Ouderlijk gezag in de zorg’ gepresenteerd. 

Vertegenwoordigers van het programma Machtigen (Logius) gaven een presentatie over digitale wettelijke vertegenwoordiging en de voorgenomen pilot ‘ouderlijk gezag in de zorg’. In dat programma wordt gewerkt aan een oplossing waarbij ouders met hun eigen inlogmiddel het patiëntendossier van hun kind(eren) kunnen inzien. Hoe werkt dit? De zorgverlener is verantwoordelijk voor het medisch dossier en verleent straks de ouders toegang. De ouders kunnen dan met hun eigen inlogmiddel thuis op een zelfgekozen moment inloggen. Na het inloggen vindt een check plaats via de nieuwe functionaliteit. Als de inloggende ouders bevoegd zijn dan krijgen zij toegang. Zo wordt ervoor gezorgd dat er altijd veilig en door de juiste personen wordt ingelogd in het medisch dossier.

Oproep pilot en expertgroep

De pilot ‘ouderlijk gezag in de zorg wordt georganiseerd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Nictiz. Voor meer informatie zie ook de factsheet.

De pilot start naar verwachting in de tweede helft van 2019. Aan deze pilot kunnen zorgdienstverleners en softwareleveranciers meedoen. Bent u geïnteresseerd om mee te doen aan de pilot of om in de expertgroep mee te denken over de verdere invulling van machtigen? Laat het ons weten via e-id@nictiz.nl

Ga naar boven

Volg ons