Skip to the main content

Volledige Basisgegevensset Zorg geschikt gemaakt voor uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen

​Nictiz heeft voor MedMij de Basisgegevensset Zorg volledig gereed gemaakt voor het uitwisselen van gegevens zoals bijvoorbeeld diagnoses, verrichtingen (operatief) of geplande zorgactiviteiten, met persoonlijke gezondheidsomgevingen. Dit helpt de patiënt weer een stap verder om regie te nemen op zijn eigen gezondheid. Alle 26 zorginformatiebouwstenen (zib’s) zijn technisch uitgewerkt in HL7 FHIR-profielen.

In 2016 ontwikkelde MedMij al standaarden voor het uitwisselen van gegevens over medicatie, allergieën, laboratoriumuitslagen en zelfmetingen van patiënten (lengte, gewicht, bloeddruk). Deze zijn ontwikkeld aan de hand van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) uit het programma ‘Registratie aan de bron’. Patiënten willen natuurlijk veel meer typen gezondheidsinformatie gebruiken in een app of website. Daarom heeft MedMij nu de volledige BgZ gereed gemaakt voor uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Het resultaat is tot stand gekomen na diverse expertsessies en openbare consultatie rondes.

Basisgegevensset Zorg

De BgZ is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme, ziektebeeld en beroepsgroep-overstijgend relevant is, en die van belang is voor de continuïteit van zorg en is opgebouwd uit zorginformatiebouwstenen (zib’s). Een zib beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt kan worden vastgelegd en omvat afspraken over een (medisch) concept, zoals een diagnose of een verrichting.

MedMij-afsprakenstelsel

De MedMij specificaties bij de BgZ bestaan uit functionele ontwerpen en technische uitwerkingen en worden onderdeel van het MedMij-afsprakenstelsel. Het afsprakenstelsel verwijst naar de functionele ontwerpen, die op hun beurt verwijzen naar de technische specificaties. Onderstaande figuur illustreert dit.

 

Functioneel

​Het functioneel ontwerp bevat een use case beschrijving over de uitwisseling van de BgZ tussen een zorgaanbieder en een patiënt. Dit geeft overzicht voor productmanagers, architecten en ontwerpers maar ook voor bouwers en testers van softwareleveranciers.

 

Technisch

De specificaties bestaan uit technische bouwstenen en de toepassing daarvan in de BgZ. De technische bouwstenen betreffen de uitwerking van zorginformatiebouwstenen in FHIR-profielen. Die profielen leggen voor ieder zib-element eenduidig vast hoe deze wordt uitgewisseld. Zo maken we de zib’s uitwisselbaar in een zo breed mogelijk aantal toepassingen. De publicatie bevat verder een FHIR-implementatiegids voor de use case ‘Raadplegen BgZ’. Deze gids beschrijft hoe softwareleveranciers de losse bouwstenen toe moeten passen bij het uitwisselen van de BgZ. De BgZ doet een aantal specifieke inperkingen op haar selectie van 26 zib’s. Zo noemt de BgZ bijvoorbeeld alleen de huisarts als betrokken zorgverlener, klinisch chemische labresultaten en het laatste bekende lichaamsgewicht. De implementatiegids werkt ook deze inperkingen technisch uit. Doelgroep voor de technische specificaties zijn vooral bouwers en testers van softwareleveranciers.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe Nictiz voor MedMij de standaarden uitwerkt, neem dan contact op met Irene van Duijvendijk.

Ga naar boven

Volg ons