Skip to the main content

Vooraankondiging openbare consultatie Basisgegevens Langdurige Zorg

In gezamenlijkheid met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geven wij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via een ‘Openbare Consultatie’ (OC). De OC voor de standaard Basisgegevens Langdurige Zorg start op 20 mei a.s.

Basisgegevens Langdurige Zorg

Voor de langdurige zorg gebruikt MedMij de Basisgegevens Langdurige Zorg die binnen het programma InZicht (een VIPP voor de langdurige zorg) is vastgesteld. De Basisgegevens Langdurige Zorg bestaat uit een selectie zorginformatiebouwstenen (zibs) zoals behandelaanwijzing, medicatiegebruik en verpleegkundige interventie. Zorginformatiebouwstenen worden gebruikt om inhoudelijke afspraken vast te leggen voor het standaardiseren van de informatie die wordt gebruikt in het zorgproces. Door zaken op een eenduidige en gestandaardiseerde manier vast te leggen, kunnen de gegevens door verschillende organisaties meervoudig gebruikt worden.

Denkt u mee MedMij?

De standaard gaat vanaf 20 mei in OC. Vanaf deze datum vindt u meer informatie op de MedMij- en Nictiz-website wat deze standaard inhoudt en hoe u de standaard kunt reviewen.

Ga naar boven

Volg ons