Skip to the main content

Voortgangsrapportage Digitale toegang

Staatssecretaris Knops informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de relevante wet- en regelgeving en de huidige stand van zaken van de implementatiestrategie van eID.

“Ik heb ervoor gekozen om deze voortgangsrapportage niet te beperken tot alleen eID, maar te rapporteren over alle voorzieningen waarmee burgers of bedrijven toegang krijgen tot digitale interactie met de overheid en organisaties met een publieke taak. Door deze voorzieningen op het domein Toegang in samenhang te bezien, kan ik beter sturen op de toegankelijkheid van de overheidsdienstverlening voor alle burgers
en bedrijven en uw Kamer integraal informeren”, aldus Staatssecretaris Knops.

Lees de Voortgangsrapportage Digitale toegang.

Ga naar boven

Volg ons