Skip to the main content

Waarom Nictiz samen met zorgpartijen informatiestandaarden ontwikkelt

Nieuws

Hoe krijg je medische informatie op de juiste plek in een elektronisch patiëntensysteem in een ziekenhuis? Hoe weet je als zorgprofessional zeker dat je collega’s en jij precies hetzelfde bedoelen met de tekst en begrippen die jullie gebruiken? En wat als computers beslissingen moeten nemen zonder menselijke interpretatie, prioriteiten moeten stellen of medicatiefouten moeten ontdekken? Het belang van eenduidige informatie-uitwisseling in de zorg groeit nog elke dag. De informatiestandaarden die hierin een essentiële rol spelen, worden door Nictiz samen met de zorgpartijen ontwikkeld en beheerd.

Informatiestandaarden, het fundament voor digitale informatie-uitwisseling

In een informatiestandaard worden door betrokken partijen afspraken vastgelegd die van belang zijn om het daadwerkelijk delen en uitwisselen van informatie mogelijk te maken. Tussen organisaties of systemen, tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten. Het lagenmodel van Nictiz ligt hieraan ten grondslag.

Lagenmodel van Nictiz

 

In het rapport ‘Informatiestandaarden, basis voor gegevensuitwisseling in de zorg’ legt Nictiz uitgebreid uit wat informatiestandaarden zijn, waarom ze nodig zijn en op welke manier ze bijdragen om uiteindelijk tot een duurzaam informatiestelsel in de zorg te komen.

Duurzaam

Het doel van een duurzaam informatiestelsel is de zorg beter, betaalbaarder en toegankelijker te maken. Om dat te bereiken is het belangrijk dat verschillende ontwikkelingen op regionaal, landelijk en Europees gebied niet op zichzelf staan maar een samenhangend geheel worden. Alleen dan kan sprake zijn van overdracht en hergebruik van gegevens, minder medische fouten en het terugdringen van registratielast. Nictiz ontwikkelt informatiestandaarden en baseert zich daarbij zoveel mogelijk op generieke componenten, zoals het gebruik van zorginformatiebouwsten (zibs) en eenheid van taal (oa SNOMED). Hierdoor ontstaan er geen op zichzelf staande oplossingen, maar wordt samenhang geborgd om te komen tot een duurzaam informatiestelsel in de zorg.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat informatiestandaarden zijn en de rol die zij hebben in het duurzaam informatiestelsel?
Download dan het rapport: ‘Informatiestandaarden: basis voor gegevensuitwisseling in de zorg’.

Wanneer u vragen heeft, kunt u deze direct stellen aan onze expert Gerda Meijboom.

 

 

Ga naar boven

Volg ons