Skip to the main content

Wereld Standaarden Dag

Wereld Standaarden Dag! Een goed moment om stil te staan bij de voordelen van het gebruik van standaarden. Onze digitale samenleving kan niet meer zonder standaarden en afspraken. Het maakt niet uit of je in Bangkok of thuis op de bank je saldo van je bankrekening opvraagt. Door internationale afspraken en standaarden kan je dit overal ter wereld doen. Zo gemakkelijk gaat het. Ook in de gezondheidszorg zijn standaarden onmisbaar.

Zonder standaarden is het veilig en betrouwbaar uitwisselen van zorggegevens tussen zorgaanbieders en patiënten en tussen zorgaanbieders onderling onmogelijk. Niet voor niets begint minister Bruins zijn brieven over gegevensuitwisseling in de zorg aan het parlement herhaaldelijk met ‘Goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorgaanbieders onderling is nodig voor goede kwaliteit van zorg’. Hiermee geeft hij impliciet aan dat standaarden essentieel zijn om de zorg nog veiliger en beter te maken.

Standaarden zijn niet technisch

Standaarden worden vaak gezien als iets technisch, terwijl er ook een ‘zachte’ kant aanhangt die minstens zo belangrijk is. Op allerlei niveaus moeten er afspraken tussen bestuurders, zorgverleners, ICT-leveranciers worden gemaakt om tot gegevensuitwisseling te komen (interoperabiliteit). In het kader van welk zorgproces wil men informatie uitwisselen? Een overdracht tussen huisarts en medisch specialist is bijvoorbeeld anders dan een overdracht tussen ziekenhuis en verpleegtehuis. Zodra een standaard voldoende in de praktijk is getest, kunnen zorgaanbieders betrouwbaar en veilig zorggegevens uitwisselen en vastleggen. Faxen, kopiëren en overtypen hoeft niet meer. Voor patiënten is informatie digitaal beschikbaar en de administratieve lasten voor zorgverleners verminderen.

Samenwerking in standaardisatie

In Nederland werken meerdere organisaties samen op het gebied van standaardisatie voor informatie-uitwisseling in de zorg. GS1, IHE Nederland, HL7 Nederland, Nictiz, SNOMED NRC, NEN, RIVM en Vektis onderschrijven het belang van standaardisatie en werken samen om een consistente en gecoördineerde invulling te geven aan het interoperabiliteitsveld, over verschillende zorgdomeinen en standaarden heen.

Nictiz is in Nederland de organisatie die de expertise heeft op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit voor de informatievoorziening in de gezondheidszorg. Samen met de andere standaardisatieorganisaties en alle organisaties in de zorg werken we hard aan standaardisatie’, aldus Leonique Niessen, interim directeur/bestuurder Nictiz

Ga naar boven

Volg ons