Skip to the main content

Zorginstituut Nederland en Nictiz zetten samen schouders onder betere informatievoorziening

​Zorginstituut Nederland en Nictiz zetten zich al jaren voor betere informatievoorziening in de zorg en ondersteuning in. De organisaties trekken onder meer samen op bij de ontwikkeling en het beheer van informatiestandaarden. Hierdoor kunnen zij het zorgveld beter helpen op het gebied van standaardisatie.

Informatiestandaarden beschrijven welke gegevens bij een zorgproces eenduidig moeten worden vastgelegd en overgedragen, en hoe dat precies in zijn werk gaat. Bij het leveren van zorg, en zeker complexere zorg, zijn meestal verschillende zorgaanbieders betrokken. Om goed samen te werken moeten zij goede, eenduidige informatie beschikbaar hebben en kunnen uitwisselen. Dat vraagt om standaardisatie van gegevens.

Door gebruik van standaarden wordt de zorg verbeterd en wordt de juiste zorg en ondersteuning geboden. Bovendien neemt de registratielast af voor zowel zorgaanbieders als ondersteuners. Informatiestandaarden voor de zorg en ondersteuning worden in overleg met het werkveld opgesteld.

Afstemmen en overzicht bieden

Zorginstituut Nederland en Nictiz stemmen bestaande standaarden in de domeinen cure, care en ondersteuning op elkaar af. Zowel qua aanpak, proces als terminologie. Er is een overzicht van de standaarden die Zorginstituut Nederland en Nictiz ontwikkelen en beheren, met per informatiestandaard inzicht in het doel en de gebruikers ervan. “Door gebruik te maken van elkaars expertise, werken we toe naar nog meer gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens in het zorgveld. Dat is winst voor iedereen,” aldus Sjaak Wijma, lid raad van bestuur Zorginstituut  Nederland. “Door eenheid in de gebruikte taal en begrippen te creëren kunnen de modellen en standaarden van Zorginstituut Nederland en Nictiz breder toegepast worden en waar mogelijk nog beter op elkaar aansluiten. Hiermee bieden we meer duidelijkheid naar het zorgveld en kunnen we het zorgveld beter helpen op het gebied van standaardisatie,” zegt Lies van Gennip, directeur Nictiz.

Over Nictiz en Zorginstituut Nederland

Nictiz en Zorginstituut Nederland zijn kenniscentra die zich positioneren als netwerkorganisaties. Beide worden gefinancierd door VWS, maar Nictiz functioneert als onafhankelijke stichting en het Zorginstituut als een uitvoeringsorganisatie, een zelfstandig bestuursorgaan met doorzettingsmacht. Nictiz is afhankelijk van samenwerking met veldpartijen voor de realisatie van projecten, waardoor het karakter vrijwillig, maar niet vrijblijvend is. Zorginstituut Nederland kan afdwingen, maar gebruikt liever een gezamenlijke aanpak met consensus als middel. Beide partijen organiseren zorgbrede platforms met als aandachtsgebieden informatievoorziening, innovatie en eHealth. Nictiz richt zich voornamelijk op de cure. Het Zorginstituut richt zich op cure, care en ondersteuning.

Voor meer informatie over wat Nictiz en Zorginstituut Nederland op het gebied van standaardisatie doet, vindt u hier​.

Ga naar boven

Volg ons