Skip to the main content
Samenwerking

SDO-Nederland

Goede informatievoorziening is essentieel voor de zorg en berust op het gebruik van standaarden. Gezien de complexiteit van de zorg en de diversiteit waarmee ICT daarin ondersteunend kan zijn, is op veel niveaus standaardisatie nodig. In Nederland zijn verschillende standaardisatieorganisaties actief. Deze organisaties streven naar een efficiënte en effectieve inzet van ICT in de zorg in Nederland op basis van de standaarden die zij beheren. Om die reden is in 2013 door een aantal organisaties het initiatief genomen tot een bestuurlijke samenwerking onder de naam Standards Development Organizations – Nederland (SDO-NL).

SDO-Nederland

SDO-Nederland bestaat uit:

De samenwerking is nodig om een consistente en gecoördineerde invulling te geven aan het interoperabiliteitsveld, over verschillende zorgdomeinen en standaarden heen. De standaardisatie-organisatie stemmen hun activiteiten op elkaar af om zo het gebruik van standaarden eenvoudiger en transparanter te maken.

Klik hier voor meer informatie.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met SDO-Nederland via sdo@nictiz.nl

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons