Skip to the main content

Europese patiëntgegevens ondersteunen Nederlandse zorgverleners

Blog

Daar zat ik dan op mijn vrije woensdagmiddag: op de SEH van het ziekenhuis waar ik zelf werkte. Met spoed doorverwezen door de huisarts, die de hoge hartslag en rugpijn van mijn 15-jarige dochter niet vertrouwde. En de specialist waarmee ik eerder die week had gesproken over een nieuw informatiesysteem, vroeg me nu naar haar medische voorgeschiedenis. Gelukkig kon ik de vragen beantwoorden: we spraken immers beiden Nederlands. Maar met een buitenlandse patiënt op een Nederlandse SEH, is het vaak een stuk lastiger communiceren. Voor de behandelend arts een moeilijke situatie: je moet beslissingen nemen, terwijl je eigenlijk onvoldoende informatie hebt. Dan is het soms toch een beetje ‘fingers crossed’.

Sinds kort is hiervoor in Nederland een oplossing beschikbaar: het webportaal van het Nederlandse Nationaal Contactpunt voor eHealth (NCPeH-NL), dat het CIBG beheert. Daarmee is Nederland aangesloten op de Europese infrastructuur voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens (MyHealth@EU). Zo kunnen Nederlandse zorgverleners een patiëntsamenvatting opvragen van een patiënt die afkomstig is uit een ander Europees land. Uiteraard alleen wanneer de patiënt hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Hoe werkt het?

De (Nederlandse) behandelend zorgverlener overhandigt de Patient Information Notice aan de patiënt. Daarin staat beschreven hoe Nederland met zijn gegevens omgaat. Als de patiënt hiermee instemt, ondertekent hij dit document als bewijs van expliciete toestemming. De zorgverlener logt vervolgens met zijn UZI-pas in op het webportaal van het NCPeH-NL, voert de identiteitsgegevens van de patiënt in en verifieert deze. Vervolgens wordt de patiëntsamenvatting als pdf-document opgeleverd in twee versies: één in de oorspronkelijke taal en één met Nederlandse vertalingen. Nictiz levert deze Nederlandse vertalingen.

De patiëntsamenvatting bevat recente medische gegevens zoals klachten, aandoeningen en uitgevoerde verrichtingen. Maar bijvoorbeeld ook allergieën, medicatiegegevens, medische hulpmiddelen en vaccinaties. De Europese landen hebben de samenstelling in onderling overleg vastgesteld en gebaseerd op internationale standaarden. De content van de verschillende onderdelen is afhankelijk van de mogelijkheden in elk land. Zo kunnen bepaalde onderdelen nu nog ontbreken, omdat men die gegevens nog niet digitaal beschikbaar kan stellen volgens de vereiste specificaties.

Nut voor zorgverlener en patiënt

De Europese patiëntsamenvatting is een hulpmiddel in de communicatie tussen patiënt en zorgverlener. De patiënt kan er, ook bij een taalbarrière, op vertrouwen dat de arts hiermee inzicht krijgt in zijn relevante medische gegevens. En daarnaast helpt het de zorgverlener bij het verlenen van de juiste zorg. Net zoals we in Nederland met de informatiestandaard Acute zorg werken aan verbetering van de informatievoorziening, doen we dit met deze ontwikkeling ook op Europese schaal. Zodat ook bij de zorg voor een buitenlandse patiënt de zorgverlener over de juiste informatie beschikt.

Het vervolg

Het CIBG, ICTU en Nictiz ontwikkelden het NCPeH-NL in opdracht van het ministerie van VWS. Dit in samenwerking met de ziekenhuizen Erasmus MC, MUMC+, OLVG, Spaarne Gasthuis, Saxenburgh en ZorgSaam. De laatste twee gebruiken het webportaal inmiddels al. In de loop van dit jaar hoopt het CIBG het aantal aansluitingen aanzienlijk uit te breiden, zodat meer Nederlandse ziekenhuizen informatie over Europese patiënten kunnen opvragen.

Steeds meer Europese landen zijn aangesloten op de MyHealth@EU infrastructuur. Op dit moment kunnen Estland, Kroatië, Luxemburg, Malta, Portugal, Spanje en Tsjechië patiëntsamenvattingen opleveren en zijn Cyprus, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Slovenië actief aan het testen. Naast patiëntsamenvattingen is het ook mogelijk medicatievoorschriften uit te wisselen. En de komende jaren wordt het menu uitgebreid met lab-uitslagen, ontslagbrieven, medische beelden en beeldverslagen. In Nederland is het voorlopig alleen mogelijk om een patiëntsamenvatting op te vragen. Dat lijkt misschien een kleine stap, maar het betekent voor de behandelend arts soms een wereld van verschil.

Wat betreft de mogelijkheden voor zorgverleners in andere Europese landen om de gegevens van een Nederlandse patiënt op te vragen: het zal nog even duren voordat dit mogelijk is. ICTU, Nictiz en CIBG onderzoeken de mogelijkheden hiervoor. Overigens is Nederland actief betrokken bij de Europese ontwikkelingen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen, dat de volgende stappen zo soepel mogelijk verlopen.

En mijn dochter? Die is er gelukkig weer helemaal bovenop gekomen, dankzij de juiste diagnose en behandeling. Dat is iets wat ik alle patiënten toewens, ongeacht waar ze vandaan komen: dat zij ook de juiste zorg in Nederland kunnen krijgen, met behulp van goede informatie.

Meer weten over het NCPeH-NL of het aansluiten hierop? Neem contact op met CIBG.
Wil je meer weten over de vertaling of Europese ontwikkelingen? Neem contact op met Nictiz.

Ga naar boven

Volg ons