Skip to the main content

Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg – EGiZ

Overig
Authors
SIGRA, Zorgring NHN, Sleutelnet, Haaglanden, Zorgnet Oost, RZCC, REN West-Brabant, GERRIT, KNMP, InEen, KNMG, NVZ en Nictiz
Publisher
KNMP en Nictiz
Date
september 1, 2019

In deze versie van de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (“Gedragscode EGiZ”) zijn wijzigingen opgenomen in verband met de volgende nieuwe wet- en regelgeving:

 • Wet aanvullende bepalingen verwerking van persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz, eerder aangeduid als de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens), in werking getreden op 1 juli 2017;
 • Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders (Besluit van 10 november 2017, houdende nadere regels over functionele, technische en organisatorische maatregelen bij elektronische gegevensverwerking door en tussen zorgaanbieders), in werking getreden op 1 januari 2018;
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet AVG, beide van kracht vanaf 25 mei 2018;
 • Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 27 juni 2019, kenmerk 1529221-190512-WJZ, houdende vaststelling van een bewaartermijn voor logging.

Deze versie wordt onderschreven door de volgende organisaties:

 • De samenwerkende regio-organisaties: SIGRA (voorheen EZDA), Zorgring NHN, Sleutelnet, RSO Haaglanden, Zorgnet Oost (voorheen IZIT), RZCC, REN West-Brabant en GERRIT
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), inclusief de federatiepartners:
  • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
  • Federatie van Medisch Specialisten (FMS)
  • Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso)
  • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
  • Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)
  • Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)
  • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
  • De Geneeskundestudent
 • InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Ga naar boven

Volg ons