Skip to the main content

Inventarisatie Verloskundige SamenwerkingsVerbanden

Rapport
Authors
Quintus Bosman
Publisher
Nictiz
Date
november 23, 2017

VWS heeft Nictiz advies gevraagd over de aanpak en mogelijke stimulering van gegevensuitwisseling in de geboortezorgketen. Er ontbreekt een helder beeld van de status van de verschillende samenwerkingsverbanden in de geboortezorg, hun organisatie en de activiteiten bij Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) om aan gegevensuitwisseling invulling te geven. In dit rapport worden de resultaten van de inventarisatie weergegeven.​

Ga naar boven

Volg ons