Skip to the main content

Missie voor Artificial Intelligence

Blog
Date
februari 9, 2021

Van 25 tot 27 januari 2021 vond de Dutch Virtual Mission Artificial Intelligence France plaats.
Speerpunten tijdens deze virtuele bijeenkomst waren onder andere: ontwikkelingen op het gebied van AI verkennen, samenwerkingen realiseren tussen bedrijven en kennisinstellingen en opschalen van AI-oplossingen.

De virtuele missie werd georganiseerd door de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Nictiz, sinds vorig jaar deelnemer van de NL AIC, houdt zich actief bezig met vraagstukken rondom de beschikbaarheid van gezondheidsdata voor AI. Namens Nictiz was ik aanwezig om de programmaonderdelen voor het onderdeel Health te begeleiden en te coördineren en dat leverde een aantal interessante inzichten op.

Grensoverschrijdende vraagstukken

Samen met de NL AIC hebben we hard gewerkt aan het programma voor deze bijzondere online missie waarin kennisuitwisseling, het opbouwen van netwerken en samenwerking centraal stonden. Daarnaast hebben we het thema ‘Databeschikbaarheid voor AI in de gezondheid’ geagendeerd, door met verschillende partijen over de diverse uitdagingen op dit vlak te praten. Met interessante sprekers hebben we laten zien welke ontwikkelingen op dit gebied in Nederland al plaatsvinden. Betere zorg gaat hand in hand met betere gezondheidsdata voor AI. AI-toepassingen maken het bijvoorbeeld mogelijk patronen in data te ontdekken, wat preventie maar ook behandeling ten goede kan komen.

Health Data Hub

De lancering van de Health Data Hub is een belangrijk onderdeel van het Franse nationale plan voor Artificial Intelligence: het betreft een dataruimte als centraal platform voor onderzoekers uit zowel de publieke als private sector. Hiermee wordt gewerkt aan een oplossing voor de beschikbaarheid van medische gegevens voor innovatie. Door deze hub moet de toegang tot en secundair gebruik van gezondheidsdata (voor onder andere AI) gemakkelijker, transparanter en uniformer worden.

Inspiratie voor de toekomst

De digitale missie levert al direct resultaten op. We spreken af om een samenwerking met de Health Data Hub te verkennen. En er werd geopperd om de krachten te bundelen op een aantal lopende projecten rond COVID-19 in Nederland en Frankrijk. Vanuit de NL AIC zullen dan ook binnenkort al vervolgstappen worden bepaald om aan de plannen een concreet vervolg te kunnen geven.
Persoonlijk ga ik aan het werk vol nieuwe inzichten en ideeën. Digitale innovatie biedt kansen voor onze maatschappij, zoals Mona Keijzer (staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat) ook aangaf in de afsluitende sessie. Daarom moeten we ons laten inspireren door de aanpak en ideeën in andere landen. Want ook al is ons zorglandschap anders ingericht dan bijvoorbeeld Frankrijk, leren doe je door kennisdeling.

Ga naar boven

Volg ons