Skip to the main content

Multidisciplinaire afspraken registratie en overdracht van geneesmiddelovergevoeligheden

Richtlijn
Authors
Gert Koelewijn (Nictiz)Froukje Harkes-Idzinga (KNMP)
Publisher
Nictiz
Date
mei 31, 2017

​Huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en specialisten hebben afspraken gemaakt over het digitaal registreren en overdragen van geneesmiddelovergevoeligheden. ICT-zorgsystemen die aan deze afspraken voldoen ondersteunen zorgverleners bij de medicatiebewaking op geneesmiddelovergevoeligheden van patiënten.
 

Geneesmiddelovergevoeligheden

Bij het voorschrijven, verstrekken of toedienen van medicatie is voor de patiëntveiligheid een actueel medicatieoverzicht verplicht. Geneesmiddelovergevoeligheden zijn in dit overzicht essentieel. Een patiënt kan een allergie of niet-allergische overgevoeligheid hebben voor bepaalde geneesmiddelen. Bijwerkingen van deze geneesmiddelen kunnen blijvende gezondheidsschade veroorzaken. Als zorgverleners rekening houden met deze overgevoeligheden kan schade bij de patiënt worden voorkomen of worden beperkt.

Veilige en betrouwbare overdracht

Het uitwisselen van geneesmiddelovergevoeligheden moet veilig en betrouwbaar zijn. Dit begint al bij de registratie van de overgevoeligheid. De persoon, zoals de huisarts of de specialist, die de overgevoeligheid vastlegt, moet bekend zijn. Deze vastlegger legt vast:
  • voor welke geneesmiddel of geneesmiddelgroep de patiënt overgevoelig is 
  • wat de aard is van de overgevoeligheid 
  • wat de ernst is van de overgevoeligheidsreactie 
  • welk beleid er is voor het gebruik van het geneesmiddel. 
Voor al deze kenmerken beschrijft het document ‘registratie en overdracht van geneesmiddelovergevoeligheden’ de voorwaarden voor ICT-zorgsystemen die belangrijk zijn om zorgverleners goed te ondersteunen bij het vastleggen en uitwisselen van deze gegevens.

Voordelen voor patiënt

Het eenduidig vastleggen en uitwisselen van geneesmiddelovergevoeligheden zorgt ervoor dat artsen rekening houden met het voorschrijven van medicatie waar patiënten last van krijgen. Patiënten zijn hiermee beter af. Natuurlijk kan een arts in overleg met de patiënt voor een goede behandeling van de kwaal toch voor het geneesmiddel kiezen waarvoor de overgevoeligheidsreactie ‘licht’ is. Maar als de overgevoeligheidsreactie ‘ernstig’ dan kan een arts als beleid een blokkade zetten op het geneesmiddel of op de complete geneesmiddelgroep.

Deelnemers multidisciplinaire afspraken

De afspraken zijn gemaakt tussen de organisaties Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Stichting Health Base (SHB), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Nictiz.

Vervolg op afsprakenset

Nictiz bepaalt, als beheerder van de Informatiestandaard Medicatieproces, met de betrokken stakeholders de activiteiten om de afspraken ‘registratie en overdracht geneesmiddelovergevoeligheden’ te implementeren in de informatiestandaard en de systemen.

Ga naar boven

Volg ons