Skip to the main content

Standaardisatie van digitale gegevensuitwisseling in de zorg

Overig
Authors
Pim Volkert en Fred Smeele
Publisher
Nictiz
Date
december 5, 2018

Nictiz speelt in Nederland een centrale en faciliterende rol in de ontwikkeling van informatiestandaarden en zorginformatiebouwstenen (zibs). Dat zijn onmisbare bouwstenen voor een veilige, betrouwbare en eenduidige gegevensuitwisseling van medische gegevens in alle zorgsectoren. Bovendien helpen ze landelijke programma’s als Registratie aan de Bron (eenduidig, eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik), MedMij (patiënten beschikken en beheren hun gegevens in één omgeving) en VIPP (digitale communicatie met patiënten) om medische informatie gestandaardiseerd te kunnen uitwisselen.

Deze flyer geeft inzicht in standaardisatie van digitale gegevensuitwisseling in de zorg.

Ga naar boven

Volg ons