Skip to the main content

Verder met zibs voor digitale informatievoorziening

Artikel

Zorginformatiebouwstenen (zibs) zijn cruciaal om te komen tot het eenduidig vastleggen en hergebruiken van zorggegevens. Sinds de Nederlandse zorg aan de slag is met zibs, wordt duidelijker waar aanscherpingen nodig zijn.

Ga naar boven

Volg ons