Skip to the main content

Visie op zibs

Rapport
Authors
Jeroen van Ginneken, Wouter de Haan en Gé Klein Wolterink
Publisher
Nictiz
Date
april 20, 2022

Zibs (zorginformatiebouwstenen) spelen een belangrijke rol in het Nederlandse zorginformatiestelsel.  Gebruikers doen steeds meer ervaringen op, stellen hogere eisen en hebben groeiende ambities. Men interpreteert en gebruikt zibs echter niet altijd eenduidig. Dat zorgt voor vragen over: beheer en releasebeleid, ontwikkeling van nieuwe zibs en zib-compliance.

Deze visie op zibs geeft antwoorden op deze vragen. Het formuleert hoe zibs bedoeld zijn en wat de plek is van zibs in het zorginformatiestelsel. Ook signaleert het knelpunten en ontwikkelvragen en vormt daarmee het vertrekpunt om met stakeholders te werken aan een nationale en gemeenschappelijke zib-strategie om de knelpunten aan te pakken en de gewenste ontwikkelingen tot stand te brengen. Nictiz heeft dit document opgesteld op basis van de Zib-conferentie van 1 februari 2022: Een gezamenlijk fundament voor zibs.

Ga naar boven

Volg ons