Skip to the main content

Waarom Europa?

Whitepaper
Authors
Elise Peters en Vincent van Pelt
Publisher
Nictiz
Date
maart 11, 2021

Elk land kent vergelijkbare uitdagingen in de zorg. Denk aan de zorgcapaciteit die nu speelt omtrent corona, vergrijzing, personeelstekorten en toenemende administratieve lasten. Door werkzaamheden op Europees niveau te organiseren en taken te verdelen, kunnen veel oplossingen op het gebied van gegevensuitwisseling sneller worden opgeschaald. Het bundelen van de krachten met andere Europese landen, levert bovendien waardevolle kennis en ervaring op, die ook binnen Nederland kan worden toegepast. De paper ‘Waarom Europa?’ beschrijft waarom Nederland samenwerkt met andere landen in Europa en hoe Nederland bijdraagt aan het versnellen van ontwikkelingen op het gebied van informatie-uitwisseling in de zorg.

Why Europe? The Importance of a joint European approach to information exchange in healthcare

How relevant is a joint European approach to information exchange in healthcare? This paper describes why the Netherlands is working together with other countries in Europe, and how we are contributing to speeding up developments in the area of healthcare information exchange.

Download paper (English version):

Why Europe? The importance of a joint European approach to information exchange in healthcare (English)

Ga naar boven

Volg ons