Skip to the main content

Over deze release

Deze publicatie is gebaseerd op de data​set (B​DS) 3.2.6.

Deze release bevat BDS versie 3.2.6. Deze versie van de BDS maakt vastleggen en overdragen van maternale kinkhoestvaccinatiegegevens voor zwangeren mogelijk. De Jeugdgezondheidszorg is uitvoerend voor dit type vaccinatie in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Een zwangere kan een volwassene zijn, buiten het normale bereik van de jeugdgezondheidszorg, maar ook een tiener die al in reguliere zorg is. In beide gevallen moet de Basisdataset voorzien in de elementen waarop wordt geregistreerd. Naast een aantal nieuwe elementen ten behoeve van maternale kinkhoestvaccinatie, is om deze reden in een aantal gevallen het “jeugdige” vervangen door of aangevuld met “cliënt”.

Deze release heeft als voornaamste doel issue 150 zoals hier onder beschreven op te lossen. Dit issue voorkwam succesvolle implementatie van dossieroverdrachtberichten conform BDS 3.2.6. Daarnaast zijn, vooruitlopend op BDS 3.2.7 issues opgenomen die wijziging aan twee waardendomeinen documenteert. Hoewel de publicatie van die wijzigingen wacht op BDS 3.2.7, is hiermee wel alvast duidelijk wat het gaat worden.

Deze release heeft updates in de HTML-documentatie tot gevolg en de schematron-controles in het het xml-materiaal. De BDS, de bijbehorende viewer en SQL-database zijn in deze release niet gewijzigd.

De volgende wijzigingen zijn in deze patchrelease meegenomen.

― Issue 146 Logisch ontwerp BSN is N8..9, niet N..12
― Issue 147 BSN in berichten N9, niet N8..9
― Issue 149 Lengte van een BIG-nummer (W0675)
― Issue 150 Observation/value onjuist datatype

Onze experts

Ananta Sotthewes

Ananta Sotthewes

Productmanager

Jeugdgezondheidszorg

Bekijk profiel

Alle experts

Jeugsgezondheidszorg

Implementatie van deze release

Implementatie realiseren binnen je zorginstelling, hoe doe je dat en waar begin je? Het kennisplatform Amigo! helpt zorgaanbieders bij deze vragen.

Amigo! – Eerste hulp bij digitale informatievoorziening.

Implementatie van deze release

Partners van Nictiz

Samenwerking is cruciaal bij digitale informatievoorziening in de zorg. Bij Jeugdgezondheidszorg werken wij nauw samen met onder andere deze partijen.

Over Nictiz

Nictiz ontwikkelt een visie op het zorginformatiestelsel en de architectuur die dat stelsel ondersteunt. We ontwikkelen en beheren standaarden die digitale informatievoorziening mogelijk maken en zorgen ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Daarnaast adviseren we en delen we kennis over digitale informatievoorziening in de zorg. Daarbij kijken we niet alleen naar Nederland, maar ook naar wat er internationaal gebeurt.

Over Nictiz

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons