Skip to the main content

Over deze release

Deze publicatie is gebaseerd op de dataset (BDS) 4.0.0.

Deze release bevat de nieuwe versie van de Informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg bevat zowel BDS 3.2.7 en bijbehorende berichten als BDS 4.0.0 met bijbehorende berichten:
― Waar in vorige beta-versies van Jeugdgezondheidszorg publicatie versie 7.0.0 alleen nog een dossieroverdrachtbericht specifiek voor BDS 4.0.0 was gemaakt, zijn nu voor alle berichten van het Rijksvaccinatieprogramma en Hielprikscreening ook eigen kopieën van de transacties en templates gemaakt zodat deze los van elkaar kunnen worden onderhouden.
― In deze definitieve release van versie 7.0.0, géén wijzigingen geweest in de BDS en op één na, zie releasenotes, geen wijzigingen in de kopieën van de berichten onder Rijksvaccinatieprogramma en/of Hielprikscreening. Deze hebben dan ook nog steeds dezelfde HL7v3 interactionId en dezelfde webservice.
― Wijzigingen ten behoeve van het dossieroverdrachtbericht en de conversie tussen de versie voor DOB 3.2.7 en die voor 4.0.0:
Dossieroverdrachtbericht (DOB) 4.0.0 templates: voor vele templates zijn nieuwe versies gemaakt. In de template-omschrijving is zo goed mogelijk opgeschreven wat er anders is aan betreffende template. Veel templates zijn alleen maar gekopieerd om te kunnen verbinden aan nieuwere, onderliggende templates zonder dat de templates zelf verder echt wijzigingen bevat.
Conversie DOB 3.2.7 <> DOB 4.0.0:
― Deze conversie is te vinden in de XML-materialen onder de map xsl/xsl-327-vs-400. De conversie zal echter een andere onderhoudscyclus kennen dan de Jeugdgezondheidszorg-publicaties en zal daarom verder worden onderhouden op de Nictiz-omgeving op Github: https://github.com/Nictiz/HL7-mappings/tree/master/hl7_2_hl7/jeugdgezondheidszorg/dossieroverdracht-327-vs-400.
― Belangrijk: de conversie is zo goed mogelijk getest, maar toepassing van de mapping is altijd verantwoordelijkheid van de implementerende partijen. De conversie is vrij van beperkingen er zelf verbeteringen op te doen. Via GitHub kunnen verbeteringen ook worden teruggebracht voor algemeen nut.

De overige issues zijn terug te vinden in de releasenotes voor meer informatie.

Onze experts

Ananta Sotthewes

Ananta Sotthewes

Productmanager

Jeugdgezondheidszorg

Bekijk profiel

Alle experts

Jeugsgezondheidszorg

Implementatie van deze release

Implementatie realiseren binnen je zorginstelling, hoe doe je dat en waar begin je? Het kennisplatform Amigo! helpt zorgaanbieders bij deze vragen.

Amigo! – Eerste hulp bij digitale informatievoorziening.

Implementatie van deze release

Partners van Nictiz

Samenwerking is cruciaal bij digitale informatievoorziening in de zorg. Bij Jeugdgezondheidszorg werken wij nauw samen met onder andere deze partijen.

Over Nictiz

Nictiz ontwikkelt een visie op het zorginformatiestelsel en de architectuur die dat stelsel ondersteunt. We ontwikkelen en beheren standaarden die digitale informatievoorziening mogelijk maken en zorgen ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Daarnaast adviseren we en delen we kennis over digitale informatievoorziening in de zorg. Daarbij kijken we niet alleen naar Nederland, maar ook naar wat er internationaal gebeurt.

Over Nictiz

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons