Skip to the main content

Over deze release

In deze patch zijn diverse verbeteringen aangebracht voor de kernset aan Perined. Voor een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen wordt naar de release notes onder het tabblad projectinformatie onder het ART-DECOR icoon verwezen. Deze vindt u https://decor.nictiz.nl/pub/perinatologie/peri20-html-20220426T100906/project.html . De kernset van PWD 2.3.5 is opwaarts compatibel met PWD 2.3.6.

 • Issue GZ-190: Voor reden betrokkenheid kinderarts was in het template 901021 onterecht een oude versie van de waardelijst gekoppeld. Om redenen van backwards compatibiliteit staat het template nu beide versies van de waardelijst toe.
 • Issue GZ-226: Er was een typefout bij HELLP, deze stond in de dataset als HELPP. Dit is hersteld in 2.3.5, maar daar per abuis niet opgenomen in de release note.
 • GZ-480: Nieuwe versie van waardelijst ProblematiekKind. NullFlavors OTH/NI ontbraken, deze zijn nu toegevoegd.
 • Issue GZ-485: In het template met voornemens stond bij voorgenomen plaats baring per abuis een id ánders dan AGB/URA/LVR-id als 1..1M, dit had 0..1 O moeten zijn (je mág wel een andere identifier meegeven, maar dat is niet verplicht). Dit is hersteld in het bestaande template.
 • Issue GZ-486: Het template voor pijnbestrijding had bij overig_middel onterecht een verplichting op methodCode. Dit is hersteld in het bestaande template 900995.
 • GZ-559: De waardelijst voor prenatale controle / alcoholgebruik had geen nullFlavors. Een nieuwe versie van de waardelijst gemaakt waarin NI = geen informatie en UNK = onbekend zijn toegevoegd
 • Issue GZ-740: Met issue 1254 is in de waardelijst voor postpartum complicatie een inactieve SNOMED code vervangen. Dit is doorgevoerd in de dataset 2.3.5, maar dit was per abuis niet doorgevoerd in het template 900984 dat in gebruik is in Kernset Geboortezorg 2.3.5. Dit is nu alsnog doorgevoerd.
 • Issue GZ-681: Postpartum en postnataal zijn vaak uitwisselbare termen. De (te) strakke definitie van postpartum zoals deze in de omschrijving bij de groep “Diagnose/interventie postnataal” stond is daarom verwijderd. Geen impact op bericht templates.
 • Issue GZ-830: Template episiotomie: een onnodige en bovendien tekstueel foutieve schematron assert is verwijderd uit het bestaande template.
 • Issue 1245: Nieuwe versie van waardelijst voor reden verwijzing 2e naar 1e lijn gekoppeld aan dataset en template. Betreft alleen wijziging van string ‘Zwangerschap/baring/kind’ in ‘Zwangerschap/baring/kraamperiode/kind’’ in conceptomschrijvingen.
 • Issue 1237: zwangerschap/diagnose/afwijkende groei foetus. Dysmaturiteit in waardelijst ‘Groei afwijkend’ is op deprecated gezet. In plaats daarvan waarde met code 22033007 | intra-uteriene groeiretardatie (aandoening) toegevoegd in een nieuwe versie van de waardelijst. Bestaand template 900972 hierop aangepast.
 • Issue 1333: Spellingsfout in dataset conceptnaam Ruggeprik gecorrigeerd, in Ruggenprik. Geen effect op bericht templates.
 • Issue 1402: De waardelijst bij indicatie primaire sectio bevatte een inactieve Snomed code (Maternal request for treatment (finding)). Deze is vervangen door “verzoek van zorgafnemer om behandeling (situatie)” en bestaande code op deprecated zetten. Engelse conceptnaam vertaald in NL. Er is een nieuwe versie van de waardelijst gemaakt en gekoppeld aan dataset 2.3 en aan bestaand template 901105.
 • Issue GZ-442GZ-540 en 1405: behoefte aan pijnbestrijding en surmenage zijn toegevoegd in dataset 2.3 én Kernset Geboortezorg bij Reden verwijzing van 1e naar 2e lijn (bevalling respectievelijk zwangerschap).
 • Issue 1408: Er is een nieuwe versie van de waardelijst gemaakt bij Medicatie Nageboortetijdperk. De waarde Carbetocine is toegevoegd.

Invulinstructie voor zorgverleners

De werkgroep EVT heeft een handleiding voor de dataset van versie 2.3 opgesteld met toelichting voor de registratie van de data. Deze handleiding is bedoeld voor de zorgverlener als hulp bij het invullen van de data. De toelichting is actueler dan de toelichting in het veld omschrijving van de dataset van PWD. U kunt de handleiding hier downloaden.

Het bij PWD versie 2.3 behorende functioneel ontwerp vindt u in de documentenfolder van de gegevensrichtlijnen.

Gerelateerde documenten

In het PWD programma zijn afspraken gemaakt over de informatiestandaard voor de geboortezorg, de privacy en toestemmingskader en het beheer van de informatiestandaarden. De afspraken hierover staan in de onderstaande documenten beschreven:

Onze experts

Ananta Sotthewes

Ananta Sotthewes

Productmanager

Jeugdgezondheidszorg

Bekijk profiel

View all

Geboortezorg

Implementatie van deze release

Wil jij weten hoe jouw organisatie zijn IT-systemen anders kan inrichten, zodat de gegevensuitwisseling makkelijker verloopt? Op dit moment zijn er in eerstelijnszorg minimaal drie dossiersystemen voor verloskundigen. In de tweedelijnszorg zijn er minimaal vier dossiersystemen voor gynaecologen. Hierdoor is gegevens uitwisselen niet eenvoudig. Het implementeren van de PWD-standaard voor de geboortezorg is een positieve stap. Wil jij meer weten over implementatie?

Implementatie van deze release

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons