Skip to the main content

Basisgegevensset Zorg (BgZ)

De BgZ is inmiddels omarmd als landelijke standaard. Het Informatieberaad Zorg heeft in januari 2018 de BgZ en het model van de zorginformatiebouwstenen (zibs) vastgesteld als landelijke standaarden voor de uitwisseling van patiëntinformatie.

Over de BgZ

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg. De BgZ is eigenlijk een patient summary van (medische) gegevens waarvan zorgverleners hebben bepaald dat ze in elk onderdeel van het geplande of ongeplande zorgproces van belang is. De BgZ is afgeleid van en gebaseerd op de International Patient Summary (IPS) zoals die binnen de Europese Unie is vastgesteld.

Steeds meer zorgpartijen zijn aan de slag om de BgZ te implementeren. In MedMij wordt de BgZ gebruikt om het raadplegen van de Basisgegevensset Zorg in een persoonlijke gezondheidsomgeving mogelijk te maken.

Naast MedMij is nu ook de informatiestandaard beschikbaar voor de uitwisseling van de BgZ tussen instellingen voor medisch specialistische zorg.

Nictiz ontwikkelt in samenwerking met zorgprofessionals de BgZ en beheert de set.

Alle informatie over de BgZ, de toepassing voor MedMij en voor de medisch specialistische zorg (MSZ) vind je in de wikipagina Basisgegevensset Zorg.

Read all Read less

Ontwikkeling en beheer BgZ (dataset)

In het document Beheerafspraken BgZ staat het beheerproces van de generieke dataset Basisgegevensset Zorg nader omschreven. Het beheer van informatiestandaarden, zoals de generieke dataset BgZ, wordt ingericht volgens de NEN7522-standaard. Daarin wordt onderscheid gemaakt in verschillende rollen. Voor de generieke dataset BgZ zijn de belangrijkste rollen als volgt ingevuld:

  • Houder: (tijdelijk) Stuurgroep Registratie aan de Bron
  • Autorisator: autorisatieraad beheer BgZ
  • Expert: pool van inhoudelijke experts
  • Functioneel beheerder: Nictiz
  • Overige afspraken beheer BgZ

Ontwikkeling en beheer BgZ uitwisseling in medisch specialistische zorg

In het document Beheerafspraken Informatiestandaard BgZ – Uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg (MSZ) staat het beheerproces van de informatiestandaard nader omschreven. De basis voor het algemene proces van beheer van standaarden (en dus ook van Informatiestandaard BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg) is de norm NEN 7522.

In het proces van beheer kent NEN7522 ‘rollen’. De te onderscheiden rollen zijn:

 

Beheer MedMij (gebruik BgZ in PGO- omgeving)

Het beheer van MedMij valt onder het afsprakenstelsel MedMij.

Wijzigings-voorstellen BgZ

Wijzigingsvoorstellen op de BgZ kunnen worden ingediend via de online tool Bits. Als je toegang tot deze tool wil, stuur dan een mail naar beheerzib@nictiz.nl. Mocht je al in het bezit zijn van een account voor het beheer van zibs, dan kan je dat account ook gebruiken voor de BgZ.

Wijzigings-voorstellen BgZ

Versies BgZ

Icoon_BgZ

BgZ specificatie zibs Publicatie2020

Download specificaties
Icoon_BgZ

BgZ2020 detailspecificatie versie 1.0

Download specificaties

BgZ specificatie zibs Publicatie2017

Download specificaties

Implementatie

De BgZ is een belangrijke eerste stap als zorgorganisaties, zorgverleners, leveranciers, overheid en ketenpartners zibs willen gaan implementeren in hun zorgsystemen. Op dit moment zijn steeds meer partijen aan de slag om de BgZ met voorrang te implementeren in hun epd’s en andere technische systemen. Informatie over de implementatie vind je in Amigo!, het kennisplatform van Nictiz dat zorgaanbieders bij het realiseren van digitale informatie-uitwisseling.

Implementatie

De BgZ in de praktijk

In Amigo! vind je praktijkverhalen van bestuurders en zorgaanbieders. Laat je inspireren en klik snel op de button.

 

De BgZ in de praktijk

Extra informatie

  • Memo over wat te doen als er extra informatie voor gegevensuitwisseling nodig en beschikbaar is dan de BgZ en de zibs van de BgZ specificeren.
  • Schema met technische antwoord op de vraag hoe ‘Extra
    Informatie (E.I.) toe te voegen in de CDA uitwerking van de BgZ’.

Onze experts

Heb je naar aanleiding van deze pagina vragen, neem dan contact op met een van onze experts.
Fred Smeele

Fred Smeele

Fred Smeele

Senior projectleider

Zibs

Bekijk profiel

Alle experts

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons