Skip to the main content

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondsheidszorg-organisaties dragen dossiers digitaal over. Dit doen ze onder andere met behulp van de informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg. Met deze standaard worden ook gegevens met het RIVM over vaccinaties en de hielprikscreening uitgewisseld.

Over de informatiestandaard

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt preventieve zorg voor alle jongeren tot 19 jaar. Dit loopt via consultatiebureaus en schoolartsen en -verpleegkundigen. De JGZ werkt met een digitaal dossier (DD JGZ). Met de informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg, die ontwikkeld is door Nictiz, kunnen deze organisaties onderling en met het RIVM digitaal gegevens uitwisselen. De standaard helpt om dit op een duidelijke en gestructureerde manier te doen. De gegevensrichtlijnen​ voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de Neonatale hielprikscreening (NHS) vormen de basis voor gegevensuitwisseling met het RIVM.

Over de informatiestandaard

Voordelen

De informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg heeft als groot voordeel dat zorggegevens overal op dezelfde manier worden geregistreerd. Hierdoor zijn de gegevens digitaal over te dragen tussen JGZ- organisaties. Dit zorgt ervoor dat alle zorgverleners op de hoogte zijn van de gezondheidssituatie van een jongere patiënt en zorg continu geleverd wordt. 

Bijvoorbeeld: de groeicurve van een kind wordt gedurende de jeugd overal op dezelfde manier geregistreerd. De gegevens hoeven hierdoor niet meer handmatig overgenomen te worden. Een nieuwe zorgverlener heeft snel en correct inzicht in de voorgeschiedenis van het kind. Zonder onnodige onderbrekingen kan een zorgverlener zorg verlenen aan het kind.

Voordelen

Technische informatie

De basis voor de uitwisseling tussen JGZ en RIVM zijn de gegevensrichtlijnen​ voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de Neonatale hielprikscreening (NHS). 

Ontwikkeling nieuwe release

Versie release 7.0.0.van de informatiestandaard JGZ is een zeer belangrijke. Het betreft een verzameling afspraken over wat je uitwisselt: Eenheid van Taal (Basisdataset en het dossieroverdracht bericht: DOB) en hoe je dit uitwisselt: Eenheid van Techniek (HL7 v3). Samen met GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, NCJ, BDS Redactieraad, softwareleveranciers en VZVZ hebben we het pakket van eisen landelijk definitief vastgesteld. Een enorme mijlpaal, want hiermee borgt de jeugdgezondheidszorg op landelijk niveau eenduidige informatievoorziening op de thema’s:

  • Rijksvaccinatieprogramma
  • Kindermishandeling
  • Schoolverzuim
  • Contactmomenten
  • Oogwaarden
  • Indicatielijsttoevoeging

Nu volgt nog een patch release ten behoeve van de toevoeging van waardecodes en OIDs in de CSV’s binnen de publicatie 7.0.0. Met de betrokken stakeholders werken we aan een gezamenlijke ontwikkelagenda met thema’s als uitwisseling met Geboortezorg of met ouder/kind via een PGO. Hiervoor is het van belang om uitwisselbare codes te hanteren of zorginformatiebouwstenen toe te passen.

Wettelijke verplichting

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een belangrijke schakel in de publieke gezondheid en als preventief voorportaal van de Jeugdwet. Iedere jeugdige heeft in Nederland recht op jeugdgezondheidszorg. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht zorgleners, ook in de JGZ, gebruik te maken van een medisch dossier. De Wet publieke gezondheid (Wpg) bepaalt dat dit een digitaal medisch dossier behoort te zijn, het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ).

Als stelsel- en systeemverantwoordelijke is de minister van VWS op basis van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor de kwaliteit en doelmatigheid van de publieke gezondheidszorg en draagt zorg voor de instandhouding en verbetering van de landelijke ondersteuningsstructuur’ (Artikel 3 Wpg). De Wet Publieke Gezondheid (WPG) draagt de colleges van burgemeester en wethouders de uitvoeringstaak op voor de jeugdgezondheidszorg (Artikel 5 Wpg). Zij zijn op basis van deze wet verantwoordelijk voor de organisatie van de JGZ. De JGZ-organisaties voeren in opdracht van gemeenten de JGZ-taken uit.

Per 1 januari 2019 zijn gemeenten daarnaast ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Via het RIVM is de minister van VWS verantwoordelijk voor de regie op en de coördinatie van de uitvoering, alsmede de registratie, bewaking en evaluatie van het vaccinatieprogramma’ (Artikel 6a Wpg). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het vaccinatieprogramma via de daartoe aangewezen organisatie die voor de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoert (Artikel 6b Wpg). Door deze taak te beleggen bij de gemeenten is de VNG als koepelorganisatie van de gemeenten betrokken bij het beheer van de informatiestandaard BDS JGZ.

Onze experts

Mocht je naar aanleiding van deze pagina nog vragen hebben, dan horen wij die graag!
Stuur gerust een e-mail naar een van onze experts.

Ananta Sotthewes

Ananta Sotthewes

Productmanager

Jeugdgezondheidszorg

Bekijk profiel

Eky Kaelani

Eky Kaelani

Informatieanalist

Bekijk profiel

Alle experts

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal bij digitale informatievoorziening in de zorg. In de jeugdgezondheidszorg werken wij nauw samen met onder andere deze partijen.

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons