Skip to the main content

Basisgegevensset zorg

Basisgegevensset Zorg (BgZ)
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type
Dataset
Zorgdomein
Derdelijn, Eerstelijn, Tweedelijn
Zorgprofessional
Iedereen
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
Korte beschrijving

De Basisgegevensset Zorg is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg.De Basisgegevensset Zorg is gedefinieerd met behulp van de zorginformatiebouwstenen (zibs). De gegevens kunnen door zorgverleners eenduidig worden vastgelegd, onderling gedeeld en hergebruikt. De gegevensset zorgt voor focus bij zorgorganisaties, zorgverleners, overheid, leveranciers, ketenpartners en anderen om steeds dezelfde gegevens te implementeren en te gebruiken. Zo brengt ze eenduidige vastlegging en meervoudig gebruik van patiëntgegevens in de praktijk een stap dichterbij.Gestandaardiseerde patiëntgegevens die onderdeel zijn van de Basisgegevensset Zorg krijgen prioriteit als het gaat om toepassing in zorginformatiesystemen zoals epd’s.

Maakt gebruik van de volgende standaarden
Beheerder (NL)
Licentie nodig
Nee
Versie
BgZ_specificatie_obv_zibs_2017_v1.1
Jaar van uitgave
2017
Ga naar boven

Volg ons