Skip to the main content

NIC

NIC
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type
Classificatie
Zorgdomein
Derdelijn, Eerstelijn, Geen zorg, Tweedelijn
Zorgprofessional
Onderzoeker, Verpleegkundige
Implementatiestatus
In gebruik
Adoptiegraad
Korte beschrijving

Een classificatie van verpleegkundige interventies.

Maakt gebruik van de volgende standaarden
Beheerder (NL)
Beheerder (INT)
Licentie nodig
Ja
Jaar van uitgave
1992

De NANDA –I classificatie omvat de  verpleegkundige diagnoses, de NIC de verpleegkundige interventies en de NOC de verpleegkundige zorgresultaten, gezamenlijk NNN genoemd. Classificeren is het ordenen van begrippen en het in rubrieken onderbrengen van zaken op grond van indelingscriteria en bepaalde kenmerken . Een classificatiesysteem is een referentiekader dat de verpleegkundige gebruikt om, als resultaat van de klinische besluitvorming, verpleegkundige zorg weer te geven (zie model Bulechek en McCloskey).

De relatie tussen deze 3 classificaties is noodzakelijk om het verpleegkundig zorgproces op een logische wijze weer te geven. Een verpleegkundige stelt naar aanleiding van haar gegevensverzameling een verpleegkundige diagnose op; bepaalt het gewenste zorgresultaat en de indicatoren waarop zij gaat evalueren en plant vervolgens  interventies; evaluatie van het effect van de interventies vindt plaats door het evalueren van het zorgresultaat wat plaats vindt middels een meetresultaat bij een indicator. Meerdere diagnoses met de bijbehorende zorgresultaten en interventies vormen het verpleegplan van de patiënt. Met behulp van dit verpleegplan plant de verpleegkundige de zorg, voert zij deze uit en evalueert deze per dienst op een gestructureerde wijze.

             Model Bulechek en McCloskey

 

NANDA-I

NANDA-I staat voor NANDA International  (voorheen de North American Nursing Diagnoses Association). NANDA-I is in 1982 begonnen met het ontwikkelen van een eenduidig verpleegkundig begrippenkader. Dit heeft geresulteerd in een classificatie en standaardisatie van verpleegkundige diagnosen. Hiermee kunnen verpleegkundigen een klinisch oordeel vastleggen over de actuele of potentiële reacties van het individu, het (gezins) systeem of de samenleving op gezondheidsproblemen of levensprocessen. Verpleegkundige diagnosen ofwel diagnostische formuleringen zijn, afhankelijk van de soort diagnose, samengesteld uit verscheidene elementen, waarvan het verpleegkundig verschijnsel , ook wel diagnostisch concept genoemd (P) altijd de basis is. Op basis van deze diagnostische concepten is de NANDA-I classificatie geordend in 13 domeinen en 47 klassen.

Afhankelijk van de soort diagnose kunnen de volgende samengestelde formuleringen voorkomen, welke dan tevens samenhangen met de daaraan gekoppelde richting van interventie:

  1. P E S  => Verpleegkundig behandelen

P = oordeel / kwalificatie van verschijnsel / diagnostisch concept

E = Etiologie = samenhangende of wel beïnvloedende factoren: predisponerende (kwetsbaar makende), luxerende (uitlokkende) en onderhoudende factoren

S = Bepalende kenmerken

2. PR => Verpleegkundig preventief handelen

P = oordeel / kwalificatie van verschijnsel / diagnostisch concept

R = Risicofactoren

3. PM => Verpleegkundig nader onderzoek doen

P = oordeel / kwalificatie van verschijnsel / diagnostisch concept

M = mogelijke aanwijzingen dat P aanwezig is.

4. WES => Welzijn / Gezondheid bevorderen en / of in stand houden

W = oordeel / kwalificatie van verschijnsel / diagnostisch concept opgevat als welzijn

E = Etiologie = samenhangende of wel beïnvloedende factoren: predisponerende (kwetsbaar makende), luxerende (uitlokkende) en onderhoudende factoren

S = Bepalende kenmerken

NIC 

Nursing Intervention Classification is een classificatie van evidence based-interventies met bijbehorende activiteiten. Een verpleegkundige interventie is een (be)handeling die een verpleegkundige op grond van haar deskundige oordeel in het kader van een gezondheidsprobleem/verpleegkundige diagnose uitvoert.  De NIC classificatie is geordend in 7 domeinen en 30 klassen. Iedere interventie is gecodeerd, en bestaat uit een label, definitie en verschillende activiteiten.

NOC 

Nursing Outcomes Classification is een classificatie van zorgresultaten. Zorgverleners kunnen hiermee de toestand van de cliënt evalueren en de voortgang volgen van patiënten/cliënten, mantelzorgers, gezinnen of gemeenschappen.  De NOC classificatie is geordend in 7 domeinen en 32 klassen. Ieder zorgresultaat is gecodeerd, en bestaat uit een label, definitie en verschillende gecodeerde indicatoren met een 5 punt Likertschaal.

Relatie met standaard

NANDA, NIC en NOC zijn gekoppeld met SNOMED CT en LOINC.

Ga naar boven

Volg ons