Skip to the main content

Herkwalificatie

Herkwalificatie van een informatiesysteem is in sommige gevallen noodzakelijk. Bijvoorbeeld omdat er een nieuwe versie van de informatiestandaard is gepubliceerd. Of als een leverancier een nieuwe versie van de gekwalificeerde XIS-applicatie in productie neemt waarbij er sprake is van wijziging in de programmatuur die van invloed is op de uitwisseling en/of het tonen van de informatie.

In het eerste geval wordt op basis van afspraken afgestemd voor welke datum de informatiestandaard moet zijn gekwalificeerd en geaccepteerd. In het tweede geval moet de applicatie opnieuw worden getoetst, aangezien er sprake is van een wijziging in de programmatuur van de softwareleverancier.

Herkwalificatie

Vrijstelling van herkwalificatie

Er is geen herkwalificatie nodig als de leverancier kan aantonen dat de nieuwe versie van zijn eerder gekwalificeerde XIS-applicatie geen wijzigingen in de programmatuur bevat. De leverancier krijgt in dat geval vrijstelling van herkwalificatie. Die vrijstelling kan bij het Kwalificatiecentrum worden aangevraagd. De ingevulde pdf kan worden gemaild naar: kwalificatie@nictiz.nl. De aanvraag wordt beoordeeld. Bij goedkeuring worden de gegevens verwerkt in de database van Nictiz. Bij het afkeuren van de aanvraag moet alsnog een herkwalificatie door Nictiz plaatsvinden. Je wordt hiervan telefonisch op de hoogte gesteld door iemand van het Kwalificatiecentrum.

Herkwalificatie voor MedMij

Nictiz biedt aanvullende dienstverlening voor MedMij: herkwalificatie voor wijzigingen bij DVZA’s of DVP’s die een hoog risico vormen voor de interoperabiliteit en kwaliteit van de gegevensuitwisseling.

Herkwalificatie kan noodzakelijk zijn als:

  • één van de bronsystemen wordt vervangen door een andere applicatie;
  • een versie-update aan de kant van het bronsysteem en/of overige betrokken partijen van toepassing is;
  • er een update plaatsvindt aan de kant van de DVZA.

Wanneer je een herkwalificatie wilt inplannen, neem dan contact op met kwalificatie@medmij.nl

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons