Skip to the main content

Optometrie

Eenheid van Taal en eenduidig registreren van zorg bevordert communicatie met collega’s (in de keten), maakt het mogelijk om data uit de praktijken te analyseren en maakt het mogelijk om een koppeling te maken met declaratiesystemen. Voor het opstellen van een landelijke standaard voor optometrische terminologie heeft de OVN gekozen om te werken met de internationale terminologiestandaard SNOMED. Er zijn drie referentiesets opgesteld: optometrische diagnosen, optometrische verrichtingen en optometrische bezoekredenen. De referentiesets zijn hieronder te zien.

Optometrie

Optometrische diagnosen

 

Optometrische verrichtingen

Optometrische bezoekredenen

Over Nictiz

Nictiz ontwikkelt een visie op het zorginformatiestelsel en de architectuur die dat stelsel ondersteunt. We ontwikkelen en beheren standaarden die digitale informatievoorziening mogelijk maken en zorgen ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Daarnaast adviseren we en delen we kennis over digitale informatievoorziening in de zorg. Daarbij kijken we niet alleen naar Nederland, maar ook naar wat er internationaal gebeurt.

Over Nictiz

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons