Skip to the main content

Patiëntparticipatie en eHealth

​​​​Onze missie? Patiënten in staat stellen zelf een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun zorg. Door het gebruik van e-health-diensten kunnen patiënten hun gezondheid verbeteren en beter regie voeren. Dit kan alleen als e-health-programma’s en projecten erin slagen e-health te integreren in de zorg en te laten aansluiten op de wensen, behoeften en routines van patiënten.

E-health brengt gezondheidszorg dichter bij het dagelijks leven van patiënten. Steeds meer zorgorganisaties willen die mogelijkheden van e-health benutten. Toch blijkt het succesvol implementeren van e-health-diensten zoals on​line inzage of een e-consult lastig. Zorgorganisaties staan hierbij voor dezelfde uitdagingen en worstelen met veelal dezelfde vragen. ​Het programma Patiëntparticipatie en eHealth versnelt de ​beweging naar meer patiëntparticipatie bij en door e-health. We zorgen voor kennisdeling en –opbouw tussen e-health-initiatieven. We pleiten daarbij voor het betrekken van patiënten bij alle fases van de ontwikkeling en invoering van e-health. Door het benutten van de ervaringsdeskundigheid van patiënten krijgt e-health daadwerkelijk meerwaarde. 

Speerpunten

Het programma Patiëntparticipatie en eHealth bestond uit de volgende projecten:​

  • E Consult in het ziekenhuis
  • Online inzage
  • Cliënt-participatie in de GGZ

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons