Skip to the main content

Serious game: Registratie aan de bron

Wil jij met jouw team aan de slag met beter en efficiënter vastleggen van patiëntgegevens? Speel dan met elkaar de serious game Registratie aan de bron.

Dit interactieve rollenspel is een leerzame stap naar meer bewustwording van ieders rol bij het optimaal vastleggen en hergebruiken van patiëntgegevens. Want registreren is mensenwerk. In de serious game Registratie aan de bron spelen de deelnemers een levensecht ‘ziekenhuis in het klein’, waar patiënten in contact komen met baliemedewerkers, verpleegkundigen en artsen. Bij elke stap van de patiëntreis zoeken de deelnemers gegevens van de patiënt op, vragen informatie uit en leggen die vast in het elektronisch patiëntendossier (epd).

Serious game: Registratie aan de bron

Zelf ervaren

De deelnemers spelen in de serious game een andere rol dan hun gebruikelijke functie. De ICT-medewerker speelt baliemedewerker of arts, de specialist verplaatst zich in de rol van medewerker zorgadministratie of patiënt en de verpleegkundige wordt ICT-er. Zo voelt iedere deelnemer wat de consequenties van bepaalde keuzes zijn voor collega’s op een andere plek in de keten.

Deelnemers zien hoe groot de registratielast is van het steeds opnieuw uitvragen en vastleggen als dat eerder in de keten niet eenduidig gebeurd is. Daarmee ontstaat een gevoel van urgentie.
De deelnemers worden hiermee uitgedaagd om zelf te bedenken hoe ze patiëntgegevens sneller en gemakkelijker kunnen vastleggen en hoe ze die informatie kunnen hergebruiken binnen de keten. Dit levert vaak veel goede suggesties op.

Speel de serious game Registratie aan de bron

Overweeg je het spel in te zetten in jouw team of organisatie? Wij denken graag met je mee.
We verkennen samen hoe de serious game maximaal kan helpen om een veranderproces op gang te brengen, doordenken op de veranderkundige principes die er aan ten grondslag liggen.

Door de zorgvuldige voorbereiding kan de spelleider in samenspel met de opdrachtgever tijdens het spel goed inspelen op alle bezwaren, problemen en oplossingen die naar boven komen.

Wil je meer weten over de serious game en wat het jouw team of organisatie kan opleveren? Neem dan contact op met de Nictiz Academie door onderstaand formulier in te vullen.

Stuur een vraag of bericht

Contactformulier - Academie

Stuur je vraag of bericht en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Doelgericht veranderen

De serious game Registratie aan de bron is uitdrukkelijk bedoeld om te dienen als start van een veranderproces. Belangrijk om te beseffen: duurzame verandering kan alleen tot stand komen als de opdrachtgever daar ook een actieve rol in neemt. Alleen het spelen van de serious game is niet genoeg.

Dokters en verpleegkundigen zijn zich maar weinig bewust van de consequenties die hun manier van registreren heeft voor de patiënt en voor de collega verderop in de keten. Zij voelen daardoor geen noodzaak om hun ‘registreergedrag’ aan te passen. Dat is precies het punt waarop de serious game -letterlijk- inspeelt, als veranderkundig instrument.

Deze serious game is ontwikkeld door Registratie aan de bron, speciaal om zorgprofessionals bewust te maken van hun eigen gedrag en om hen de urgentie van betere registratie te laten voelen. Deelnemers komen tijdens de serious game vaak zelf met mooie ideeën om het in hun dagelijkse werk beter of anders aan te pakken.

De opdrachtgever heeft altijd een bepaald doel voor ogen met het inzetten van de serious game. Dat kan bewustwording en betere registratie zijn, betere communicatie en samenwerking of adequate registratie in het kader van horizontaal toezicht (HTZ, correct en tijdig registreren ten bate van de declaratie). Het is van groot belang dat de leidinggevende deelneemt en gedurende de serious game het gewenste gedrag voordoet en bekrachtigt. De gamebegeleider richt steeds de focus op de gekozen doelstelling bij de tussentijdje momenten van reflectie.

Om de gewenste verandering na afloop van het spel verder te brengen, is een actieve follow up noodzakelijk. De gamebegeleider noteert de oplossingen die tijdens de game bedacht zijn in het verslag. De leidinggevende zal in het dagelijks werk deze oplossingen de ruimte moeten geven. Ook is het belangrijk dat zij/hij het gewenste gedrag blijft voordoen en waarderen.

Na het spelen van de serious game

Een goede follow up kan de impact van de serious game verder versterken. Leidinggevenden moeten het juiste gedrag faciliteren en stimuleren. Medewerkers die op de gewenste manier registreren moeten daarvoor expliciet gewaardeerd worden. Ook is het belangrijk om steeds te benoemen wat het betere registreergedrag oplevert. Het is daarom essentieel dat de leidinggevende(n) meedoen aan het spel en dat zij naderhand hun rol pakken bij de gewenste veranderingen.

Praktische informatie

Het spel is speciaal ontwikkeld voor professionals in de zorg, van verpleegkundigen en artsen tot medewerkers van de zorgadministratie, ICT-medewerkers, baliemedewerkers, enzovoort. De serious game kan gespeeld worden met deelnemers van één discipline, maar ook door een ziekenhuisafdeling met alle disciplines die daar deel van uitmaken. Of nog breder, met deelnemers uit alle disciplines die een rol hebben in de registratieketen van de organisatie als geheel. Ook beleidsmedewerkers, bestuurders, consultants en studenten van verschillende opleidingen kunnen veel hebben aan deelname.

De serious game wordt gespeeld in groepen van 9 tot 16 deelnemers en duurt 2 uur. Registratie aan de bron levert een gamebegeleider en een spelkit met benodigde spelmaterialen.
Als opdrachtgever zorg je voor een geschikte ruimte waar we het spel (eventueel op anderhalve meter) kunnen spelen en die voorzien is van de nodige faciliteiten.
Deze serious game is geaccrediteerd voor artsen en verpleegkundigen.

Ga naar boven

Volg ons