Skip to the main content

Met artificial intelligence de zorg verbeteren

Om artificial intelligence (AI) nuttig te laten zijn in de zorg zijn heel veel medische gegevens nodig. Het programma AI richt zich op de vraag hoe deze data op een verantwoorde manier beschikbaar kunnen komen.

Met artificial intelligence de zorg verbeteren

Wat is het programma AI?

In ons zorgstelsel zitten drempels die verantwoorde toegang tot medische gegevens in de weg zitten. Het programma AI spant zich in om:

  • belemmeringen voor databeschikbaarheid weg te nemen;
  • toegang tot data te verbeteren en
  • het delen van gegevens te verbeteren.

Het standaardiseren van data speelt daarbij een grote rol, evenals het anonimiseren en pseudonimiseren van gegevens. Daarnaast is het belangrijk om:

  • tot gezamenlijke afspraken te komen rond gegevensverwerking;
  • deze afspraken vast te leggen in verwerkersovereenkomsten.

Wat is het doel van het programma AI?

Het programma AI wil AI-ontwikkelingen in Nederland versnellen en initiatieven met elkaar verbinden. Doel is te komen tot een route naar nationale samenwerking. Beide moeten ervoor zorgen dat ‘big data’ beschikbaar zijn en toegankelijk: veilig, verantwoord, efficiënt en effectief.

Een groter aantal kwalitatief goede, verantwoorde en representatieve data betekent meer relevante AI-toepassingen. Toepassingen die de zorgverlener kunnen ondersteunen en de zorg kunnen verbeteren. Dat laatste is vooral goed nieuws voor ons als burgers en patiënten.

Wat is het doel van het programma AI?

Wat is het voordeel van het programma AI voor de zorg?

Meer data betekent meer relevante AI-toepassingen, meer ondersteuning voor de zorgverlener en verbetering van de zorg. Dat zit zo:

Een recept of algoritme voor een AI-oplossing wordt getraind met data die passen bij het gewenste doel. Na elke training kan een systeem meer, zoals patronen herkennen of voorspellingen doen. Voorbeeld-doelen uit de zorg zijn een diagnose stellen of een MRI-scan beoordelen. Maar een AI-oplossing kan alleen datgene uitvoeren waarvoor ze is ingericht. Een oplossing gemaakt om COVID-19 te herkennen op longfoto’s herkent geen oncologische aandoeningen.

Neem je een AI-oplossing in gebruik dan moet je vooraf weten: Waarvoor is de oplossing gemaakt? Welk algoritme is gekozen en waarom? Met welke patiëntgroepen is het algoritme getraind? Als je dat weet, worden de toepassingen juist ingezet, weet je wat je kunt verwachten en groeit het vertrouwen in AI.

Wat is de rol van Nictiz in in het programma Artificial Intelligence?

Om artificial intelligence nuttig te laten zijn in de zorg, zijn meer medische gegevens nodig. Nictiz richt zich op de vraag hoe deze data verantwoord beschikbaar kunnen komen.

Nictiz zit in onder andere de werkgroep Gezondheid en Zorg binnen de Nederlandse AI-Coalitie (NL AIC). Als het databeschikbaarheid betreft neemt Nictiz daarin het voortouw.

Nictiz pakt met de werkgroep Gezondheid en Zorg binnen de NL AIC één voor één belemmeringen op, die een verantwoorde toegang tot medische gegevens dwarszitten. Zo creëert Nictiz samen met en voor het zorgveld een route naar nationale samenwerking. Dit kan leiden tot veilige, verantwoorde, efficiënte en effectieve toegang tot medische gegevens voor AI.

Wat is de rol van Nictiz in in het programma Artificial Intelligence?

Publicaties

Blog: ‘Missie voor Artificial Intelligence’

Rapport: ‘Op weg naar een health data infrastructuur en afsprakenstelsel’
Adviesrapport van Nederlandse AI Coalitie, over de Health data infrastructuur en afsprakenstelsel in Nederland.

Blog: ‘Duivels dilemma bij AI

Blog: ‘Tijd voor een rentmeester AI in de zorg

Artikel Zorgvisie (maart 2019): ‘Verantwoorde zorg vereist verantwoorde AI

Samenwerkingen

Wij nemen deel aan de werkgroep Gezondheid en Zorg binnen de Nederlandse AI-Coalitie (NL AIC). Binnen deze werkgroep leidt Nictiz het thema databeschikbaarheid. NL AIC is een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Zij verbinden initiatieven met elkaar. Hun ambitie is AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen.
Rond kunstmatige intelligentie bestaan veel en verschillende vraagstukken. Elk daarvan vraagt een eigen benadering. Daarom werken wij op diverse vraagstukken altijd samen met andere partners.

De voordelen van Nictiz

Expertise

Nictiz is dé kennisorganisatie voor de digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

Groot internationaal netwerk

Nictiz beschikt over een groot nationaal- en internationaal netwerk. Van beleidsmakers, koepelorganisaties tot zorgaanbieders.

Onafhankelijke positie

Nictiz staat onpartijdig tussen de partijen in het veld, staat voor het algemeen belang en gedraagt zich onafhankelijk in de uitvoering.

Over Nictiz

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons