Skip to the main content

Uitkomstgerichte Zorg

Het programma Uitkomstgerichte Zorg gaat over samen beslissen, leren en verbeteren binnen de medisch specialistische zorg. Samen beslissen gaat het gemakkelijkst wanneer jij en je zorgverlener inzicht hebben in zorguitkomsten: informatie waarop jij als patiënt en je zorgverlener een behandelkeuze kunnen baseren. Kijken naar uitkomsten helpt de zorg te verbeteren.

Uitkomstgerichte Zorg

Wat is Uitkomstgerichte Zorg?

Als patiënt kun je je afvragen:

 • Welke behandeling past mij het beste?
 • Is afwachten of niet behandelen beter dan behandelen?

Inzicht in behandeluitkomsten helpt zorgverlener en patiënt een behandeling af te stemmen op de persoonlijke wensen van de patiënt. Daarnaast leren zorgverleners van uitkomstinformatie. Hierdoor kunnen zijn hun zorgverlening verbeteren. Het ministerie van VWS leidt het programma Uitkomstgerichte Zorg. Het ministerie werkt samen met zeven partijen waaronder Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Bij de uitvoering van het programma zijn onder andere betrokken: zelfstandige klinieken, academische ziekenhuizen en kennisorganisaties zoals Nictiz. Het programma Uitkomstgerichte Zorg loopt van 2018 tot en met 2023.

Read all Read less

Doelen van Uitkomstgerichte Zorg

Het programma Uitkomstgerichte Zorg wil met informatie over behandeluitkomsten:

 1. patiënten en zorgverleners stimuleren samen te beslissen;
 2. zorgprofessionals ondersteunen om hun zorgverlening te verbeteren en hun werkplezier te verhogen.

Uiteindelijk kan samen beslissen de levenskwaliteit van de patiënt verbeteren. Traditioneel kijken zorgverleners vooral naar medische uitkomsten. Bijvoorbeeld bloedwaarden of  overlevingskans. Patiënten kijken anders. Zo is voor een ernstig zieke patiënt belangrijk dat hij zo min mogelijk pijn lijdt. Of dat hij bij zijn dierbaren kan zijn. Door dit belang mee te nemen in gesprekken over een behandeling, kan de zorgprofessional die behandeling beter afstemmen op de persoonlijke wensen van een patiënt.

Binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg definiëren werkgroepen wat moet worden uitgevraagd om een goed beeld te geven van een zorguitkomst. Daarbij wegen mee: kenmerken van de patiënt, de behandeling en het zorgresultaat. Voor dat resultaat telt zowel de medische als de door de patiënt gerapporteerde uitkomst. In december 2023 zullen voor tientallen aandoeningen zogenaamde datasets bestaan. Werkgroepen brengen per aandoening in kaart:

 • wat de verschillende stappen zijn in het zorgproces;
 • welke data verzameld moeten worden, wanneer en hoe;
 • hoe de data passen bij bestaande zorginformatiebouwstenen en terminologiestandaarden.

Wat is het voordeel van Uitkomstgerichte Zorg?

Met uitkomstinformatie kun jij als patiënt samen met je zorgverlener goed afwegen welke behandeling jou het beste past. Daarbij kan de zorgverlener de zorg verbeteren waar nodig. Uitkomstinformatie geeft zorginstellingen inzicht in waar zij hun zorgproces kunnen aanpassen. Daarnaast stuurt uitkomstinformatie zorgverzekeraars bij in hun zorginkoop en bij de beloning van zorg. Het ministerie van VWS werkt samen met zeven partijen (uit het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg). Zij hebben besloten het fundament van Uitkomstgerichte Zorg te versterken en uit te bouwen. Zij spannen zich samen in om uitkomstinformatie landelijk beschikbaar te krijgen: informatie die belangrijk is voor patiënt en zorgverlener.

Wat is het voordeel van Uitkomstgerichte Zorg?

Wat is de rol van Nictiz in Uitkomstgerichte Zorg?

Voor tienallen verschillende aandoeningen brengen werkgroepen data in kaart. Deze data brengen tezamen een behandeluitkomst in beeld.

 • Nictiz ondersteunt de werkgroepen door zorgprocessen inzichtelijk te maken.
 • Daarnaast ontwikkelt Nictiz − met de inbreng vanuit werkgroepen − per aandoening de dataset. De aandoening-gebonden dataset is gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen of zibs.
 • Nictiz ontwikkelt en beheert deze en andere zibs. Via zibs is beschreven welke zorginformatie een zorgverlener moet vastleggen en hoe. De dataset bevat ook de coderingen die horen bij de uit te vragen onderwerpen voor de betreffende aandoening.
 • Verder is Nictiz betrokken bij een proof of concept (POC) van Uitkomstgerichte Zorg.Een POC is een methode om te toetsen of een product voldoet aan de behoeften uit de praktijk. Nictiz toetst in hoeverre de eerste vier datasets aansluiten bij de informatiesystemen die zorgaanbieders gebruiken. Het betreft de uit te vragen data voor de uitkomstinformatie rond knie-artrose, chronische nierschade, alvleesklierkanker en IBD (Inflammatory Bowel Disease).
Wat is de rol van Nictiz in Uitkomstgerichte Zorg?

Samenwerking tussen partijen

Samenwerking is cruciaal bij digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Ontdek met wie we nog meer samenwerken en waar we jou mee kunnen helpen.

Onze experts

Gaby Wildenbos

Gaby Wildenbos

Adviseur Internationaal

Aura Vernooy-Geerling

Aura Vernooy-Geerling

Adviseur

Blog:

Niet alleen de medische gegevens zijn belangrijk voor zorgverleners

Komt een vrouw bij de dokter. Mevrouw Govers, 89 jaar, meldt zich met een klapvoet bij de neuroloog. Daar blijkt dat het niet om een onschuldige hernia gaat, maar om een kwaadaardige tumor die de rugzenuwen beknelt. Na zo’n heftige diagnose is het centraal stellen van patiënten, uitkomstgerichte zorg en samen beslissen van groot belang.

Niet alleen de medische gegevens zijn belangrijk voor zorgverleners

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons