Skip to the main content

Vaccinatie–Immunisatie

Het programma Vaccinatie–Immunisatie maakt het mogelijk vaccinatiegegevens uniform te registreren, uit te wisselen en te gebruiken. De COVID-19-pandemie heeft de behoefte daaraan voelbaar blootgelegd.

Vaccinatie–Immunisatie

Wat is Vaccinatie-Immunisatie?

Vaccineren-immuniseren houdt in: een vaccin of entstof toedienen aan mens of dier. Dit gebeurt om een langdurige bescherming op te bouwen tegen een infectieziekte veroorzaakt door een biologische ziektekiem zoals een schimmel, virus of bacterie. Immunisatie is de informatie die bepaalt of een persoon of dier beschermd is tegen een specifieke ziekteverwekker. Vaccineren of een ziekte doormaken kan jou immuun maken. Ook kun je op natuurlijke wijze weerstand tegen een infectieziekte opbouwen. Ook combinaties daarvan kunnen leiden tot immuniteit.

Het programma Vaccinatie-Immunisatie voorziet in:

  • het afstemmen met het grote aantal betrokken partijen;
  • de uitwisseling van vaccinatiegegevens standaardiseren;
  • werk- en procesafspraken vastleggen in een informatiestandaard Vaccinatie–Immunisatie

een gegevensdienst via welke burgers hun vaccinatiegegevens kunnen inzien.

Read all Read less

Doelen van Vaccinatie-Immunisatie

Vaccinatie- en immunisatiegegevens blijven voor iemand levenslang relevant. Accurate informatievoorziening over vaccinatie en immunisatie komt gewenste zorg dan ook ten goede. Het programma Vaccinatie–Immunisatie brengt de betrokken stakeholders op één lijn. Deze partijen leggen samen werkafspraken vast in de informatiestandaard Vaccinatie–Immunisatie.

Zorgverleners zullen de informatiestandaard gebruiken zodra die beschikbaar komt. Burgers kunnen hun vaccinatiegegevens raadplegen zodra de MedMij-gegevensdienst is gerealiseerd.

Wat is het voordeel van Vaccinatie-Immunisatie?

Vaccinatie- en immunisatiegegevens blijven voor iemand levenslang relevant. Accurate informatievoorziening over vaccinatie en immunisatie komt gewenste zorg dan ook ten goede. Het programma Vaccinatie–Immunisatie brengt de betrokken stakeholders op één lijn. Deze partijen leggen samen werkafspraken vast in de informatiestandaard Vaccinatie–Immunisatie.

Zorgverleners zullen de informatiestandaard gebruiken zodra die beschikbaar komt. Burgers kunnen hun vaccinatiegegevens raadplegen zodra de MedMij-gegevensdienst is gerealiseerd.

Wat is het voordeel van Vaccinatie-Immunisatie?

Wat is de rol van Nictiz in Vaccinatie-Immunisatie?

Met de informatiestandaard Vaccinatie-Immunisatie geeft Nictiz een antwoord op een grote, actuele behoefte. Nictiz heeft de betrokken partijen gemobiliseerd en bij elkaar gebracht. Alle betrokken zorgsectoren zijn in het programma vertegenwoordigd. Partijen als huisartsen, medisch specialisten, bedrijfsartsen en Rijksvaccinatieprogramma’s hebben een stem gekregen in het ontwikkeltraject met als uiteindelijk doel: komen tot praktisch uitvoerbare afspraken. Nictiz verbindt, brengt kennis in en haalt kennis op. Tot slot laat zij het programma Vaccinatie-Immunisatie aansluiten op de internationale ontwikkelingen.

Wat is de rol van Nictiz in Vaccinatie-Immunisatie?

Samenwerking tussen partijen

Iedere inwoner van Nederland krijgt in zijn leven te maken met vaccinaties. Daarnaast zijn vele partijen betrokken bij de informatiestandaard Vaccinatie–Immunisatie en de MedMij-gegevensdienst. Naast de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), Jeugdgezondheidszorg waaronder GGD’s, Commercieel vaccinerende partijen en Beroepsverenigingen voor bijvoorbeeld huisartsen en specialisten zijn dit:

Onze experts

Trudy Hagg

Trudy Hagg

Informatieanalist

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons