Skip to the main content

Eerste labs aangesloten op Eenheid van Taal in antibioticaresistentie

Het project Eenheid van Taal in antibioticaresistentie verbetert de gegevensuitwisseling op het gebied van infecties met resistente ziekteverwekkers. De eerste twee laboratoria (RLM in Dordrecht en CBSL in Hilversum) zijn succesvol aangesloten op het nieuwe gestandaardiseerde systeem. Eenheid van Taal in antibioticaresistentie is een gezamenlijk project van de NVMM, Nictiz en het RIVM. Nictiz helpt het project Eenheid van Taal antibioticaresistentie bij het vaststellen en het beheren van de labcodes en de berichtdefinities.

In de eerste pilotfase worden zes Medisch Microbiologische Laboratoria aangesloten op een centrale berichtenservice. Hiermee worden dagelijks meldingen over antibioticaresistentie naar de surveillancesystemen van het RIVM gestuurd op basis van gestandaardiseerde Labcodes. Op dit moment versturen twee laboratoria op deze manier meldingen over resistente micro-organismen (BRMO). De overige pilotlaboratoria worden de komende maanden ook aangesloten.

Verbeteren surveillance en monitoring

Om infecties met resistente ziekteverwekkers effectief te kunnen bestrijden, is het nodig om snel inzicht te krijgen in wie waar, wanneer en waarom geïnfecteerd raakt. Ook is inzicht nodig in hoe resistentebacteriën en resistentiegenen zich verspreiden. Verbetering van de informatievoorziening voor surveillance en monitoring van antibioticaresistentie is hiervoor noodzakelijk. Dit bestaat uit gestandaardiseerde labcodes, samenwerkingsafspraken en aanpassingen aan de systemen. In een pilot wordt hiervoor een blauwdruk ontwikkeld. Het streven is dat in 2020 alle Medisch Microbiologische Laboratoria met de gestandaardiseerde codes en afspraken van Eenheid van Taal werken.

Lees meer over de standaarden laboratoria

 

Ga naar boven

Volg ons