Skip to the main content

Antibiotica-resistentie

Deze pagina biedt u toegang tot het gepubliceerde materiaal voor het uniform communiceren van bijzonder resistente micro-organismen tussen medisch microbiologische laboratoria en het RIVM.

Antibiotica-resistentie

Informatiestandaard

De technische berichten zijn te vinden in de informatiestandaard laboratoria. Het bericht Lab2lab is van toepassing voor het uitbesteden van labonderzoek bij gespecialiseerde laboratoria, zoals het Typeringsnetwerk-Nederland (Type-Ned). Het bericht Lab2publichealth is van toepassing voor het melden van resistentie micro-organismen bij het RIVM.

Referentielijsten

Voor de eenheid van taal zijn referentielijsten ontwikkeld. De beschikbare lijsten zijn te vinden bij het Nictiz-terminologiecentrum.

Relaties tussen informatiestandaard en referentielijsten

  • De informatiestandaard laboratoria verwacht alleen LOINC-codes die in de Nederlandse Labcodeset staan.
  • De  Nederlandse Labcodeset verwijst voor mogelijke waarden van nominale uitkomsten naar de referentielijst micro-organismen en voor ordinale uitkomsten naar de referentielijst ordinale uitkomsten.
  • In de Nederlandse Labcodeset zijn de LOINC-codes gekoppeld aan één of meer materialen uit de referentielijst Materialen/herkomsten.

Begeleidende materialen

Er zijn begeleidende documenten beschikbaar, zoals voor het mappen van micro-organismen met de referentieset micro-organismen en het beheren van de micro-organismenlijst. Voor het gebruik van SNOMED CT en LOINC in informatiesystemen zijn licenties nodig. Informatie over het verkrijgen van de SNOMED-licentie kunt u vinden op deze webpagina en informatie over de LOINC-licentie kunt u vinden op deze webpagina.

Materiaal Status
Informatiestandaard Laboratoria Gepubliceerd
Nederlandse Labcodeset Gepubliceerd
Referentielijsten
Micro-organismen Gepubliceerd
Ordinale uitkomsten Gepubliceerd
NVMM Materialentabel – XML-formaat Gepubliceerd
Overzicht wijzigingen – XML-formaat Gepubliceerd
NVMM Materialentabel – Excel-formaat Gepubliceerd
Overzicht wijzigingen – Excel-formaat Gepubliceerd
Release notes NVMM Materialentabel Gepubliceerd
Begeleidende materialen
Instructies voor mappen Gepubliceerd
Inbouwen van SNOMED referentiesets Gepubliceerd
Codeerconventie Labcodes Microbiologie In ontwikkeling
Beheer micro-organismen Gepubliceerd

 

Voor meer informatie over antibioticaresistentie zie de website van het RIVM. Vragen en wijzigingsverzoeken kunt u mailen naar labcodeset@nictiz.nl.

Onze experts

Niels Caro

Niels Caro

Productmanager

In samenwerking met

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons