Skip to the main content

Elektronische informatie voor gezondheid en zorg.

Hoe worden we daar beter van?

Nictiz en de TU Eindhoven nemen vandaag tijdens een gezamenlijk georganiseerd symposium afscheid van Dr. Michiel Sprenger. Michiel heeft zich zijn hele loopbaan ingezet voor betere informatie voor betere zorg ook op Europees niveau. Tijdens zijn afscheidssymposium gaat hij in op wat is bereikt op het vlak van digitalisering van de zorg en gezondheid aan de hand van het (Vijf)lagenmodel. Ook geeft hij handvatten om vooruitgang te boeken. Zijn gedachtegoed stelt hij ter beschikking in het rapport ‘Elektronische informatie voor gezondheid en zorg’ Hoe worden we daar beter van?’

De informatievoorziening in de zorg is een complex gebied met vele verantwoordelijkheden en belangen. Om de informatievoorziening goed en consistent te analyseren, bespreken en ontwerpen, is structuur nodig. Sprenger zet uiteen hoe het (Vijf)Lagenmodel voor informatieoplossingen voor gezondheid en zorg helpt bij deze structurering nu en met het oog op de toekomst.

Ontwikkelingen op het vlak van elektronische gegevensuitwisseling

Aan de hand van een kort historisch perspectief neemt Sprenger ons door de tijd heen. Vanaf 2000 is een sterke focus ontstaan op digitale uitwisseling van informatie. Het (door)verwijzen van patiënten voor diagnostiek en gespecialiseerde behandeling, vereiste dat informatie ‘meereist’ met de patiënt. Bij deze overgang naar elektronische uitwisseling binnen instellingen is ook elektronische uitwisseling tussen instellingen op gang gekomen. Daarbij speelde de toename van multidisciplinaire zorg voor chronische patiënten ook een rol. Vanaf 2008 werd de individuele patiënt steeds meer gelijkwaardige participant in het zorgproces en nam de behoefte aan toegang tot informatie toe. In de afgelopen jaren is daar het analyseren van zorg en gezondheid over de patiëntcasus heen bij gekomen. Kortom de informatisering in de zorg is toegenomen en de vraagstukken die om een oplossing vragen zijn complex.

Aanbevelingen voor de toekomst aan de hand van het (Vijf)lagenmodel

Sprenger stelt dat het (Vijf)Lagenmodel zich in de afgelopen jaren in de praktijk heeft bewezen, in Nederland en binnen Europa, en ook van dienst kan zijn om het complexe informatieseringsvraagstuk in de toekomst verder te brengen. Hij geeft daarvoor een aantal aanbevelingen. Zo adviseert hij het model breed in te zetten, zodat er eenheid is in de aanpak van informatieseringsvraagstukken. Ook in Europees verband. Daarnaast geeft hij aan dat het van belang is om beleid op het gebied van informatisering in te richten vanuit een breder perspectief op zorg en gezondheid. En daarbij ook aandacht te besteden aan het maken van landelijke afspraken over het inrichten van de informatisering (governance). Daarbij moet het creëren van draagvlak bij zorgprofessionals voldoende aandacht krijgen.

Om technische complexiteit bestuurbaar te maken, pleit Sprenger voor het aanstellen van functionarissen die een brug kunnen slaan tussen beleid en technische uitvoering, zoals de Chief Information Officer (CIO), Chief Medical Information Officer (CMIO) en de Chief Nursing Information Officer (CNIO). En tot slot benadrukt hij het belang van het bestaan van een instituut dat de expertise heeft om de landelijke coördinatie van informatisering in de zorg op zich te nemen.

Michiel Sprenger: verbinder tussen werelden van zorg en techniek

Bij Nictiz heeft Michiel als senior adviseur in de afgelopen tien jaar bijgedragen aan het verbinden van de werelden van de zorg en techniek om interoperabiliteit in Nederland en Europa verder te brengen. Vanuit zijn passie om die beide werelden te verbinden, was hij tevens mede-initiator en medeontwikkelaar van een post-master ontwerpersopleiding Klinische Informatica aan de TU Eindhoven. Deze opleiding richt zich op professionals die in beide werelden kunnen acteren.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Pim Volkert.

Ga naar boven

Volg ons