Skip to the main content

Hoe maken we online inzage tot een succes?

​​Veel zorginstellingen zijn bezig met de invoering van online inzage of proberen de meerwaarde hiervan verder te realiseren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat moet je daar allemaal voor doen? Wie betrek je erbij: zorgverleners, patiënten, juristen, ICT’ers? Geef je inzage in alle gegevens of slechts een gedeelte? Real-time of met vertraging?

In het kennismagazine ‘Online inzage, hoe regelen we dat?!​’ vindt u een top 10 ​van adviezen voor iedereen die online inzage tot een succes wil maken. Deze top 10 is gebaseerd op de ervaringen van zorgorganisaties die al online inzage bieden. De praktijkverhalen van projectleiders, patiënten en zorgverleners hebben we overzichtelijk gebundeld, zodat u een beeld krijgt van welke ervaringskennis in Nederland aanwezig is.

Argumentenwijzer

Bij online inzage in medische gegevens moeten soms lastige keuzes gemaakt worden. De onlangs geüpdate argumentenwijzer Online Inzage helpt u bij het voeren van discussies over lastige besluiten. De argumentenwijzer is zo gemaakt dat het de drie belangrijkste keuze-opties behandelt die iedere instelling moet maken:

  • ​​​​Wel of geen historie?
  • Uniformiteit of keuzevrijheid?
  • ​Uitslagen real-time of met vertraging?

Kennis gebundeld

Nieuw in het kennismagazine zijn de top 10 adviezen, de gebundelde praktijkverhalen en de geactualiseerde argumentenwijzer. Het programma Patiëntparticipatie en eHealth heeft in het afgelopen half jaar vier bijeenkomsten georganiseerd over de vraag “Online Inzage, hoe regelen we dat?!”. Twee bijeenkomsten werden georganiseerd in samenwerking met het UMC Utrecht, de andere twee werden georganiseerd in opdracht van NVZ in het kader van het VIPP-programma. De ervaringen, ideeën en adviezen die in de verschillende bijeenkomsten door de zorginstellingen én de deelnemers zijn gedeeld, achten wij zo waardevol, dat wij deze hebben gebundeld in het digitaal kennismagazine.

Ervaringen delen

Heeft u zelf ervaringen die u wilt delen of bent u op zoek naar meer informatie over online inzage of andere eHealth-diensten? Dan nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan het Nictiz Platform Patiënt & eHealth.

Ga naar boven

Volg ons