Skip to the main content

Treant pakt voortrekkersrol medicatieveiligheid

​Veilig en verantwoord medicijngebruik is van levensbelang en daarom bundelen Treant Zorggroep en ontwikkelaar Nexus hun krachten. Samen werken deze partijen aan een nieuwe manier van gegevensuitwisseling waarbij zowel patiënt als zorgprofessional een actueel overzicht krijgen van de medicatie die een patiënt gebruikt. Veranderingen in doseringen zijn hiermee in een oogopslag te zien. De informatiestandaard Medicatieproces, ontwikkeld door Nictiz samen met koepelorganisaties van zorgverleners, Patiëntenfederatie Nederland en ICT-leveranciers, maakt deze eenduidige registratie en uitwisseling van medicatiegegevens mogelijk. Vrijdag 20 april ondertekenden de partijen hiervoor een overeenkomst.

Met de ondertekening bekrachtigden Nexus en Treant de ontwikkeling van een testomgeving. De resultaten hiervan worden gebruikt voor een module die als standaard gaat dienen voor uitwisseling van medicatiegegevens. Commercieel directeur Eric van Kooten van Nexus: “’Aandacht voor medicatieveiligheid is van essentieel belang om het aantal onnodige ziekenhuisopnames ten gevolge van medicatiefouten te verlagen. Met de introductie van de Nexus/Medicatie module in de Nederlandse markt willen wij voldoen aan de laatste informatiestandaard. Ons streven is dat Treant, maar ook andere zorgaanbieders, deze module in 2019 in gebruik kunnen nemen.”

Onvoldoende uitwisseling actuele medicatiegegevens

Mirthe van Dort, programmacoördinator VIPP bij Treant Zorggroep: Medicatieoverzichten zijn vaak niet actueel doordat wijzigingen in doseringen, het eerder stoppen of juist langer toedienen van medicatie niet altijd goed en eenduidig geregistreerd worden. Ook ontbreekt informatie over het daadwerkelijke medicijngebruik van een patiënt. Om dit op te lossen gaan we medicatiegegevens eenduidig registreren en uitwisselbaar maken. Hierdoor wordt goed inzichtelijk wat de arts heeft voorgeschreven, gewijzigd of gestopt, wat de apotheek op basis daarvan heeft geleverd en wat de patiënt daadwerkelijk gebruikt.

Informatiestandaard Medicatieproces

Ga naar boven

Volg ons