Skip to the main content

Nevenfuncties bestuur Nictiz

Leonique Niessen

 • lid Raad van Toezicht Reinaerde
 • lid Raad van Toezicht Tergooi Ziekenhuis
 • vice-voorzitter Raad van Toezicht Erasmus Trustfonds

Nevenfuncties Raad van toezicht

Peter van Lieshout

 • voorzitter Raad van Commissarissen Menzis
 • voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie De Alliantie
 • voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Jeugd Instituut (NJi)
 • voorzitter Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorg
 • voorzitter Raad van Advies Inspectie van het Onderwijs
 • lid Presidium Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • lid Raad van Commissarissen Berenschot

Hanny Kemna

 • commissaris (voorzitter AC) Athora NL
 • lid College Algemene Rekenkamer in buitengewone dienst
 • commissaris (vicevoorzitter- en voorzitter AC) Menzis
 • voorzitter Raad van Commissarissen MN Services nv
 • non-executive Director ASA International Plc (UK)
 • lid Raad van Toezicht SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten)
 • lid Audit and Risk Advisory Committee Géant

Maarten Klomp

 • lid Raad van Toezicht ZIO
 • lid Raad van Toezicht Zuidzorg
 • lid bestuur stichting Beter met Elkaar
 • voorzitter GROZzerdam Vitaal in Brainport
 • lid bestuur Universitair Gezondheidscentrum Heyendaal, Radboud UMC

Mirjam van Velthuizen

 • lid Raad van Bestuur ProRail
 • lid Raad van Bestuur UMCU
 • lid Externe Adviesraad Executive Master of Science Finance & Control (EMFC) opleiding Neyenrode Business Universiteit

Marlies van Elst

 • lid Raad van Commissarissen BNG Bank
 • lid Raad van Toezicht VSB fonds
 • lid Bestuur VSB Vermogensfonds
 • lid Raad van Commissarissen Bank Mendes Gans

Over Nictiz

Nictiz ontwikkelt een visie op het zorginformatiestelsel en de architectuur die dat stelsel ondersteunt. We ontwikkelen en beheren standaarden die digitale informatievoorziening mogelijk maken en zorgen ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Daarnaast adviseren we en delen we kennis over digitale informatievoorziening in de zorg. Daarbij kijken we niet alleen naar Nederland, maar ook naar wat er internationaal gebeurt.

Over Nictiz

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons