Skip to the main content

Gebruikershandleiding BITS: beheer SNOMED CT

Richtlijn
Authors
Andra Schmohl en Feikje Hielkema-Raadsveld
Publisher
Nictiz
Date
juli 8, 2015

​Dit document beschrijft hoe BITS is ingericht om het beheer van SNOMED CT
in Nederland te ondersteunen. Het geeft een beschrijving van de
inrichting van BITS en bevat tevens een beknopte toelichting op de
functionaliteiten die bij de afhandeling van wijzigingsverzoeken van
belang zijn.

De gebruikers van BITS die wijzigingsverzoeken indienen
en/of raadplegen zijn de doelgroep waarvoor dit document is geschreven.
Een beschrijving van de beheerders functionaliteiten van BITS wordt dan
ook buiten beschouwing gelaten.

Ga naar boven

Volg ons