Skip to the main content

Model voor stelselregie

Rapport

Nictiz heeft dit rapport opgesteld in afstemming met het ministerie van VWS. Het rapport beschrijft de aspecten van stelselregie, zoals de noodzaak van stelselregie, de producten en processen op het niveau van stelselregie en de rol van een stelselarchitectuur. Daarnaast beschrijft dit rapport de governance van stelselregie en dan met name de relatie met de governance van het beheer van individuele standaarden en de taken en verantwoordelijkheden van de belangrijkste rollen op stelselniveau: de stelselhouder en de stelselbeheerder. De in 2021 gepubliceerde norm voor het beheer van individuele standaarden en een stelsel van standaarden (NEN 7522) vormt daarbij de basis.

Ga naar boven

Volg ons