Skip to the main content

Er is behoefte aan een Bureau des Zorgnets

BlogPodcast

NicTALK podcast | aflevering 2

Welke rollen en functies heb je nodig voor een goed functionerende zorginfrastructuur? Wat is de rol daarin van de overheid, van partijen en van patiënten/burgers? Verhouding centraal – decentraal? Wat is er meer nodig dan het huidige zorgstelsel heeft ingericht? Naar aanleiding van deze blog gaat Sabine Uitslag in de podcast aflevering met Quintus dieper in op het thema: wat is er nodig voor goede digitale informatie-uitwisseling in de zorg?

Beluister de aflevering

De aflevering is ook te beluisteren in: Spotify, Apple iTunes, Pocket Casts en Google Podcasts .
Wil je meepraten of heb je vragen? Reageer dan op LinkedIn.

Blog

Er is behoefte aan een Bureau des Zorgnets

Infrastructuur, fundament van zinvolle verbinding

In Nederland vertoont het ‘zorgnet’ een treffende gelijkenis met ons waternet van eind 18de eeuw. Het werd door veel verschillende partijen beheerd, niet structureel onderhouden en voorzien van niet altijd even sterke dijken. Overstromingen en grote schade waren het gevolg. Dat leidde tot een roep om sturing,. Daarom werd het Bureau van den Waterstaat opgericht, het huidige Rijkswaterstaat. Zou dat ook niet een goed idee voor de zorg zijn:
het Bureau des Zorgnets?

Ook in de zorg klinkt de roep om sturing en regie en de gedachte aan een dergelijke instantie dringt zich op. Dit bureau zou dan regels moeten stellen aan deelname aan de zorgnet (het zorginfrastructuur) en aan het beheer van onderdelen daarvan. Het bureau stelt concreet vast welke standaarden gelden op het publieke net en welke voorzieningen fundamenteel zijn voor de juiste werking.  

 Want of we het nu hebben over het wegennet, het elektriciteitsnet of het internet, aan de basis daarvan liggen altijd verbindingen. Een net van verbindingen.  Er is geen net van economisch of maatschappelijk belang dat geen fundament heeft van zinvolle verbindingen. Het is bovendien zeer uitzonderlijk als zo’n net vorm en regels heeft ontwikkeld, zonder expliciete impuls vanuit een overheid. Het internet, hoor ik je denken, heeft geen overheid. Dat klopt, maar het is wél geboren uit militaire netwerken en daarmee was het world-wide-web aanvankelijk geen commerciële ontwikkeling. Het Internet is wel een sterk gestructureerd net, gebaseerd op standaarden. Met bovendien formele processen voor de regulering van groei en ontwikkeling en het bewaken van stabiliteit. 

In de zorg hebben we het over netwerkzorg: een net van zorgverleners, patiënt incluis, waarbij iedere (zelf)zorgverlener optimaal kan zorgen en beschikken over de juiste informatie. Maar dat net, in 2021 steeds meer elektronisch, groeit dat vanzelf als een meanderende rivier? Een rivier die soms droogvalt, soms overstroomt of is het meer een gekanaliseerd netwerk, gereguleerd, beheerd, veilig en zeker?  

Er is grote huivering bij de gedachte aan een overheidsorgaan dat deze regels gaat stellen. En die noodzaak is er ook niet. Er is vraag naar sturing en er is maatschappelijke noodzaak, maar het is krachtiger als het zorgveld samen dit Bureau vormgeeft. Publiek gefinancierd, privaat inhoud gegeven, scherp, concreet, zonder genuanceerd voorbehoud vanuit het eigen (korte termijn) belang. Dit laatste is de grote uitdaging, want standaardiseren is per definitie het inleveren van eigen vrijheid ten behoeve van het grotere goed. 

Zorgveld, durf je te committeren aan een gezamenlijke zorg infrastructuur. Het vereist echte samenwerking en groot vertrouwen, eigenlijk het echte fundament van goede zorg. 

NicTALK – de podcast

NicTALK is de nieuwe podcastserie van Nictiz, gepresenteerd door Sabine Uitslag. Samen met een expert van Nictiz gaat zij elke aflevering in op de vraag: wat is er nodig voor goede digitale informatie-uitwisseling in de zorg?

Ga naar boven

Volg ons