Skip to the main content
Podcast- en blogserie

NicTALK – de podcast

NicTALK is de podcastserie van Nictiz. De podcast is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Naast het brengen van nieuwe informatie en inzichten, willen we graag de discussie voeren hoe we in samenwerking met alle betrokken partijen het doel van betere zorg kunnen bereiken.

Aan elke aflevering gaat een blog vooraf van een een expert van Nictiz. Naar aanleiding van de blog gaat Sabine Uitslag in de podcast met de betreffende expert dieper in op het onderwerp. De vraag die in iedere aflevering centraal staat is: Wat is er nodig voor goede digitale informatie-uitwisseling in de zorg?

Onze podcast vind je onder andere in: SpotifyApple iTunesPocket Casts en Google Podcasts.
Klik op ‘volgen’ in de streamingsdienst om op de hoogte te blijven van de nieuwste afleveringen.

NicTALK – de podcast

Waar kan je de podcast luisteren?

Aflevering 10- Leonique Niessen | Interoperabiliteit zorgt voor betere gezondheid


Om interoperabiliteit te realiseren is standaardisatie noodzakelijk. Voor standaardisatie moeten partijen samenwerken. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Standaardisatie is als concept niet moeilijk, het is complex om het landelijk werkend te krijgen. Door het omarmen van de complexiteit, vinden we de oplossing voor de versnelling naar landelijke interoperabiliteit. Sabine Uitslag spreekt in deze podcastaflevering met Leonique Niessen, directeur – bestuurder van Nictiz.

Aflevering 10- Leonique Niessen | Interoperabiliteit zorgt voor betere gezondheid

Aflevering 9- Ruud Lucas en Olaf Wilders | Wettelijke verplichting helpt de zorg verder


In een dubbelinterview met Ruud Lucas van Nictiz en Olaf Wilders, drs, MBA, MPA van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komen een aantal belangrijke facetten rondom deze wet ter tafel. Wat zijn de consequenties van deze wet, die voor een aantal specifieke gegevensuitwisselingen digitalisering verplicht stelt? Waarom is standaardisatie hier noodzakelijk? Welke rol bekleden Nictiz en het ministerie van VWS bij de totstandkoming en uitvoering van de wet? Lees nu de blog en luister de podcast en kom alles te weten over de Wegiz.

Aflevering 9- Ruud Lucas en Olaf Wilders | Wettelijke verplichting helpt de zorg verder

Aflevering 8 – Quintus Bosman | Mijn data, jouw data of onze data?


Stel ik ben ziek en ga naar de huisarts. Uit de diagnose volgt een behandeling. Wellicht word ik genezen of moet ik leren leven met een chronische aandoening. Tijdens dit proces is door alle betrokken zorgverleners ervaring en kennis opgedaan. Dat kan nieuwe kennis zijn of bevestiging van dingen die we al wisten. Beide soorten van kennis zijn van belang voor de groei en ontwikkeling van zorgkennis en bouwt voort op kennis die in en door de behandeling van vele anderen is opgebouwd. Van wie is die kennis dan eigenlijk? Is die van mij of van de zorgverleners of misschien wel van ons allemaal?

Aflevering 8 – Quintus Bosman | Mijn data, jouw data of onze data?

Aflevering 7- Maayke Klinkenberg | Internationale inspiratie: wat kunnen we leren van andere landen?


Waarom naar andere landen kijken, als we in Nederland nog genoeg te doen hebben op het gebied van van digitale informatie-uitwisseling in de zorg? In aflevering 7 van NicTALK legt Maayke Klinkenberg in gesprek met Sabine uitslag uit waarom dat toch een goed idee is. Elk land staat voor vergelijkbare uitdagingen, dus kunnen wij leren van andere landen en zij van ons.

Aflevering 7- Maayke Klinkenberg | Internationale inspiratie: wat kunnen we leren van andere landen?

Aflevering 6- Quintus Bosman | Vertrouwen maakt zorg beter


In aflevering 6 gaat Sabine Uitslag opnieuw in gesprek met Quintus Bosman, strategisch adviseur bij Nictiz. Ze spreken over hoe meer vertrouwen de zorg kan verbeteren.
Dit heeft namelijk invloed op hoe omgegaan wordt met jouw medische gegevens, het geven van toestemming om gegevens te delen en uiteindelijk ook op de regie die jij als zorgvrager zelf kan krijgen hierover.
Want wie hebben er op dit moment allemaal medische gegevens van jou? En waarom is dit niet centraal inzichtelijk?

Aflevering 6- Quintus Bosman | Vertrouwen maakt zorg beter

Aflevering 5- Brent Opmeer en Patrick Lubbers | Hergebruik van zorginformatie moet efficiënter


In navolging van vorige aflevering, haakt aflevering 5 van NicTALK ook in op het hergebruik van zorginformatie. Deze aflevering gaat over wat de mogelijkheden zijn. En vooral: waar de uitdagingen liggen. Sabine uitslag gaat in gesprek met Brent Opmeer van Nictiz en Patrick Lubbers van IKNL over de vele fronten waar hergebruik kan worden ingezet.

Aflevering 5- Brent Opmeer en Patrick Lubbers | Hergebruik van zorginformatie moet efficiënter

Aflevering 4- Pim Volkert | Hoe zorginformatie waardevolle data wordt

Sabine gaat in gesprek met Pim Volkert, teamleider van het terminologiecentrum, over hergebruik van data. Wat houdt dat in, waarvoor kan het gebruikt worden, hoe werkt dit en wat is daar dan voor nodig?

Aflevering 4- Pim Volkert | Hoe zorginformatie waardevolle data wordt

Aflevering 3- Gerda Meijboom | Toegankelijkere zorginformatie met behulp van API’s


In deze aflevering spreekt Sabine met Gerda Meijboom, informatiearchitect en adviseur bij Nictiz, over het gebruik van API’s. Na een korte kenschets van wat API’s zijn, behandelen zij de stelling van Gerda dat zorginformatie toegankelijker wordt met behulp van API’s.

Aflevering 3- Gerda Meijboom | Toegankelijkere zorginformatie met behulp van API’s

Aflevering 2- Quintus Bosman | Er is behoefte aan een Bureau des Zorgnets


In deze aflevering bespreekt Sabine met Quintus Bosman, strategisch adviseur bij Nictiz Bosman en huisarts in ruste, wat er nodig is voor een goed functionerende zorginfrastructuur. Het is belangrijk dat overheid, zorgpartijen en patiënten/burgers daarin samenwerken. Om dit te bewerkstelligen, is er een Rijkswaterstaat nodig, maar dan voor het zorgnet.

Aflevering 2- Quintus Bosman | Er is behoefte aan een Bureau des Zorgnets

Aflevering 1- Conchita Kleijweg | Waarom Mars zo dichtbij is en de eigen regio zo ver weg


Deze keer gaat Sabine in gesprek met Conchita Kleijweg, manager advies & innovatie bij Nictiz. In haar blog Waarom Mars zo dichtbij is en de eigen regio zo ver weg stelt Conchita dat het realiseren van gegevensuitwisseling in de zorg net als een Mars-missie zou moeten plaatsvinden: één team, één doel, met financiering gericht op het realiseren van dat ene doel. In de podcast gaan Sabine en Conchita verder in op deze stelling.

Aflevering 1- Conchita Kleijweg | Waarom Mars zo dichtbij is en de eigen regio zo ver weg

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons