Skip to the main content

Over deze release

De informatiestandaard in de ketenzorg is gebaseerd op de zorgstandaarden die de beroepsgroepen van (keten)zorgverleners hebben opgesteld. Deze zorgstandaarden zijn:

​zorgstandaard Diabetes;
zorgstandaard COPD;
― zorgstandaard CVRM.

Het gebruik groeit gestaag. De VZVZ-Werkgroep ‘doorontwikkeling en innovatie’ onderzoekt de prioritering voor de uitwisseling met nieuwe doelgroepen, zoals in ouderenzorg en in de GGZ.

In de releasenotes vind je informatie over de nieuwe versie. De ketenzorgpublicatie bestaat uit twee delen. Nictiz publiceert de payload die onafhankelijk is van de infrastructuur. VZVZ publiceert het materiaal voor de infrastructuur. Dit materiaal vind je in VZVZ ART-DECOR.

Onze experts

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Productmanager / Programma Manager

Bekijk profiel

Alle experts

Ketenzorg

Implementatie van deze release

Implementatie van deze release

Meer releases

Partners van Nictiz

Samenwerking is cruciaal bij digitale informatievoorziening in de zorg. Voor de informatiestandaard Ketenzorg werken wij samen met onderstaande partners.

Partners op infrastructuur

Op het gebied van infrastructuur werken we bij deze informatiestandaard samen met onderstaande partner(s).

Over Nictiz

Nictiz ontwikkelt een visie op het zorginformatiestelsel en de architectuur die dat stelsel ondersteunt. We ontwikkelen en beheren standaarden die digitale informatievoorziening mogelijk maken en zorgen ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Daarnaast adviseren we en delen we kennis over digitale informatievoorziening in de zorg. Daarbij kijken we niet alleen naar Nederland, maar ook naar wat er internationaal gebeurt.

Over Nictiz

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons