Skip to the main content

Vaccinatie-Immunisatie

Vele betrokken partijen die vaccinatiegegevens gestructureerd en eenduidig vast kunnen leggen. Gegevens die daardoor beschikbaar komen voor uitwisseling en gebruik. De informatiestandaard Vaccinatie−Immunisatie speelt daarin een belangrijke rol.

Laatste releases

Zodra de release beschikbaar is, laten we dit hier weten. Lees bij ‘Ontwikkeling nieuwe releases’ wat hier de planning voor is.

Over de informatiestandaard

De wereld van vaccinaties is complex. Er bestaan verschillende vaccinaties en diverse uitvoerders registreren in uiteenlopende informatiesystemen. Die uitvoerders moeten op eenzelfde manier informatie vastleggen. Ook moet informatie op eenzelfde manier over de lijn gaan, zodat de ontvanger de gegevens correct interpreteert. Over de inhoud, taal en techniek is vooraf overeenstemming nodig. De informatiestandaard Vaccinatie – Immunisatie helpt daarbij.

Over de informatiestandaard

Technische info over informatiestandaard Vaccinatie-Immunisatie

De informatiestandaard Vaccinatie-Immunisatie maakt de MedMij-gegevensdienst mogelijk. Een eerste stap is dat burgers hun COVID-19-vaccinatiegegevens via hun PGO inzien. Dat kan zodra het bronbestand bij het RIVM is ontsloten. De gegevensdienst is geschikt om op termijn alle bekende vaccinatiegegevens uit te wisselen. Bronnen voor verschillende vaccinatiegegevens zijn bijvoorbeeld huisartsen, ziekenhuizen en GGD’s. Voor het uitwisselen en gebruiken van die gegevens is het nodig ook die bronnen toegankelijk te maken.

Bij de informatiestandaard-ontwikkeling gebruikt Nictiz een voorloper of bètaversie van de vernieuwde zorginformatiebouwsteen of zib Vaccinatie. Een zib beschrijft welke zorginformatie een zorgverlener moet vastleggen en hoe. Zo’n bouwsteen is techniek- en situatie-onafhankelijk. Nictiz ontwikkelt samen met betrokken partijen een zib Vaccinatie die beter aansluit bij de wensen voor de informatiestandaard. De definitieve zib komt in 2023 beschikbaar.

De voordelen

Al dan niet vaccineren betreft iedereen in Nederland. De vaccinatiestandaard maakt het mogelijk afspraken te maken over hoe relatief eenvoudige informatie over vaccineren uit te wisselen. Via de informatiestandaard Vaccinatie−Immunisatie kunnen zorgverleners uiteindelijk registreren en uitwisselen in welke mate iemand beschermd is. Een groot voordeel is dat de informatiestandaard geldt voor de hele vaccinatiezorg in Nederland:

  • Vaccinaties binnen programma’s zoals het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en andere publieke programma’s voor COVID-19 en de griep.
  • Vaccinaties binnen de reguliere, gezamenlijk gefinancierde zorg (bijvoorbeeld voor mensen met afweerproblemen).
  • Vaccinaties op de vrije markt (bijvoorbeeld reizigers- en werknemersvaccinaties).
De voordelen

Ontwikkeling van nieuwe release

Het ontwikkeltraject rond gegevensuitwisseling en informatievoorziening over vaccinaties betreft een toekomstbestendige informatiestandaard Vaccinatie – Immunisatie voor alle betrokken partijen en een dienst voor burgers die vaccinatiegegevens zichtbaar maakt in hun PGO.
De verdere ontwikkeling betreft twee fases:

  • Fase 1: eerste versie informatiestandaard Vaccinatie−Immunisatie en MedMij-gegevensdienst (na april 2022). Burgers kunnen hun COVID-19-vaccinaties inzien via hun PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving).
  • Fase 2: doorontwikkeling zorg-zorg-gegevensuitwisseling en informatiestandaard. Dit maakt op termijn uitwisseling en gebruik van alle vaccinatiegegevens mogelijk.

Implementatie van digitale gegevensuitwisseling

Informatie-uitwisseling realiseren binnen je zorginstelling, hoe doe je dat en waar begin je? Het kennisplatform Amigo! helpt zorgaanbieders bij deze vragen.

Implementatie van digitale gegevensuitwisseling

Onze experts

Mocht je naar aanleiding van deze pagina nog vragen hebben, dan horen wij die graag!
Stuur gerust een e-mail naar een van onze experts.

Trudy Hagg

Trudy Hagg

Informatieanalist

Bekijk profiel

Alle experts

Wettelijke verplichting / WEGIZ

Er wordt gewerkt aan de WEGIZ. Het wetsvoorstel voor elektronische gegevensuitwisseling gaat voor specifieke gegevensuitwisselingen digitale uitwisseling verplichten, zodat interoperabiliteit wordt bereikt én de data kunnen worden hergebruikt. Ga nu alvast aan de slag!

Wettelijke verplichting / WEGIZ

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons