Skip to the main content

Roadmap informatiestandaard Medicatieproces

Met de stakeholders in de zorg wordt een roadmap voor de versies afgesproken. De roadmap geeft niet alleen aan wanneer een nieuwe versie geïntroduceerd kan worden, maar ook wanneer oudere versies niet meer ondersteund worden. Alleen dan kunnen wij de interoperabiliteit waarborgen.

Domein Baseline versie Publicatie Startdatum Einddatum
Productie LSP 6.12.10 22-1-2020 31-12-2022
Medicatieoverdracht Kickstart MP9 v.2.0.0 22-1-2020 1-7-2020 31-12-2024
BGZ 9.0.7 11-3-2019 11-3-2019 31-12-2023
VIPP GGZ 9.0.7 20-12-2018 1-1-2019 31-12-2023
MedMij 9.0.7 11-3-2019 11-3-2019 31-12-2023
Ketenzorg 9.0.7 20-12-2018 1-1-2019 31-12-2023
Huisartswaarneming V3 PS bericht 31-12-2022
Acute zorg 9.0.7 20-12-2018 1-1-2019 31-12-2023

Informatiestandaard Medicatieproces

Om patiënten goed te kunnen behandelen, is actueel inzicht in medicatiegegevens noodzakelijk. Daar is deze informatiestandaard voor: betere digitale vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënt. De informatiestandaard gaat uit van de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik.

Informatiestandaard Medicatieproces

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons